КЗК отмени поръчка за охрана на ВМА, защото подбива трудовия пазар

КЗК отмени поръчка за охрана на ВМА, защото подбива трудовия пазар

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на началника на Военномедицинска академия за обявяване класирането в поръчка за охраната на болницата. Причината е, че цената от 464 лева за охранител, предложена от класирания на първо място “Елитком-95“ АД, не е съобразена с трудовото законодателство и не отговаря на условията на възложителя.

Съгласно изчисленията за минималната цена на един охранител, публикувани от Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана, при минимална заплата 380 лева за 2015 година и включени всички вноски в бюджета и доплащания, определени в закона, разходът за охранител надхвърля 500 лв. В тази връзка комисията за провеждане на процедурата е следвало да изиска разяснение за формирането на предложената цена от избрания за изпълнител участник.

КЗК приема, че е налице незаконосъобразно допускане до класиране на участника “Елитком 95“ АД, поради което връща процедурата от етап проверка на съответствието на ценовите предложения на участниците с условията на възложителя, заложени в документацията.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?