КЗК отмени процедура за оптимизацията на управлението на парк "Рила"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е отменила решение на директора на Национален парк "Рила” за откриване на обществена поръчка за избор на изпълнител, който за оптимизира управлението на парка. Това съобщиха от антимонополния орган, който е установил нарушения в конкурсната документация за процедурата, която е за три позиции.

 

Едната е за актуализиране на план за управление на парка, втората – за разработване на план за управление на резервата "Риломанастирска гора“ и за разработване на приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в парк "Рила“.

 

Според комисията незаконосъобразно е поставеното изискване участниците да доказват оборот от услуги за 2010-2012 г., сходни с предмета на поръчката, или общо за поне 4 377 500 лв. Предвидените прогнозни стойности по отделните обособени позиции - № 1, 2 и 3 са различни, поради което за участниците е необосновано завишено изискването да докажат общ оборот от 4 377 500 лв. за обособени позиции № 2 и 3, където указаната прогнозна стойност е съответно 150 хил. лв. и 60 хил. лв. Така са създаден необосновани разходиз а участниците

 

КЗК също така установила, че възложителят не е разграничил изискванията към участниците по отношение технически възможности, професионална квалификация и опит според съответните позиции.

 

Проучването показа, че възложителят е въвел общи образци за техническото и ценовото предложение, което предполага изцяло отстраняване на участник от процедурата в случай на несъответствие на някое от двете предложения.

Споделяне

Още от България