КЗК подхвана и ЧЕЗ за солидарността на наемател и хазяин при плащане на сметката

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) препоръча на доставчика на ток в Западна България ЧЕЗ да промени общите си условия заради неправомерно изисквана от тях солидарна отговорност от собствениците на имотите за плащането на навъртените от наемателите им сметки. Това съобщиха от антимонополния орган, който преди седмица установи подобно нарушение и в общите условия на “Софийска вода“, откъдето неправомерно пък искат от наемателите на жилища да подписват декларация, че носят солидарна отговорност с хазяина си за плащане на сметките за вода.

 

Комисията се произнася след подаден сигнал от гражданин, че и от хазяите се иска поемане на солидарна отговорност с наемателя за дължимите от него суми като условие за откриване на партида на името на наемателя и снабдяването му с електрическа енергия. Според КЗК това изискване на ЧЕЗ е “противоправно и необосновано ограничаване на възможността на потребителите да оказват дисциплиниращо пазарно въздействие върху енергийните предприятия“.

 

Според регулатора не съществува правна пречка наемателите да могат да сключват самостоятелни договори с енергийното предприятие, което им осигурява електрозахранването. Макар че нямат вещни права върху имота, те имат потребителски права, които в случая не са защитени.

 

От КЗК напомнят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, че по закон има правомощията да направи преглед на общите условия на всички електроснабдителни предприятия в страната с цел идентифициране на евентуалното наличие на разпоредби, аналогични на разпоредбата на общите условия на “ЧЕЗ Електро България”.

 

Според атнимонополната комисия правните начини, гарантиращи събираемостта на вземанията на енергийните предприятия, следва да бъдат балансирани с оглед интересите както на енергийните предприятия, така и на потребителите.

Споделяне

Още от Бизнес