КЗК поиска промяна в държавните помощи за заетост за фирмите

Да се промени Законът за насърчаване на заетостта така, че фирмите да могат да получават повече средства за назначаване на трайно безработни без да се налага разглеждане на всеки случай при финансиране от Министерството на труда и социалната политика от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и произнасянето ѝ дали дали не е нарушен Законът за държавните помощи. Това предлага антимонополната комисия, след като в сряда по инициатива на Управителния съвет на Съюза на българските дружества за заетост и структурно развитие се обсъдиха проблемите около реализацията на прогламата "От социални помощи към заетост 2005".

От проведените разговори стана ясно, че комисията вече е оценила множество схеми за насърчаване на заетостта за 2004 г. Тя е постановила, че ако средствата попадат в обхвата на минималното държавно подпомагане, то те не подлежат на контрол от комисията. Причината е, че с незначителния си размер не могат да увредят принципно конкуренцията в страната. Ако обаче подпомагането е по-голямо от предвидения минимален размер, то насърчителните схеми за предоставяне на държавна помощ не отговарят на изискванията на Закона за държавните помощи.

КЗК счита, че за да може предприятията да получават значително по-големи суми за насърчаване на заетостта не само по конкретната схема, по която поставиха своето питане от Съюза на българските дружества за заетост и структурно развитие, но и по всички останали насърчителни схеми в страната, е необходимо последните да бъдат изменени чрез промяна в тяхната правна регламентация. След което тези схеми следва да бъдат надлежно нотифицирани от донора - Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МТСП и оценени от комисията. Това ще доведе до законосъобразно предоставяне на държавни средства за 2005 г. Със свое решение от юни миналата година КЗК е предложила изменение на ЗНЗ, ППЗНЗ и всички други законодателни актове в тази насока.

Споделяне

Още от България