КЗК предлага не само магистър-фармацевти да отпускат лекарства с рецепта

КЗК предлага не само магистър-фармацевти да отпускат лекарства с рецепта

Комисията за защита на конкуренцията предлага либерализиране на режима при отпускането на лекарства с рецепта, като се разреши редица дейности да бъдат извършвани от други лица, а не само от магистър-фармацевти.

Едно от предложенията е "да се предостави възможност и на други лица, освен магистър-фармацевтите да извършват действия, които не изискват фармацевтични познания при отпускането на лекарствени продукти по лекарско предписание".

Предлага се проверката дали пациентите са здравноосигурени също да може да се прави не само от магистър-фармацевтите.

По повод задължението магистър-фармацевта да въвежда данните от рецептурните бланки и протоколи в електронната база данни, КЗК счита, че нормата би могла да доведе до ограничение на конкуренцията, тъй като ограничава свободата на търговците на дребно с лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, да организират сами дейността в аптеката. Предлага се да се даде възможност и на помощник-фармацевтите да въвеждат информация от рецептите и протоколите в електронната база данни.

Освен това се предлага аптеките да имат представител при определяне на изискванията към софтуерната база данни, обработваща рецептите и протоколите.

КЗК препоръчва и отмяна на изискването една рецепта да бъде обработвана за минимум осем минути.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?