КЗК пусна концесията на Пристанищен терминал-Оряхово

Комисията за защита на конкуренцията разреши установяване на едноличен контрол върху Пристанищен терминал-Оряхово, от страна на варненската фирма "Слънчев Дар”, която спечели концесията за порта.

Предоставянето на речния терминал на частно управление е част от Националната програма за развитие на пристанищата. Договорът е за период от двадесет и пет години и предвижда дружеството да извършва пристанищни услуги по обработка на товари и поща, обслужване на пътници, морско-технически услуги и съпътстващи дейности.

Към момента „Слънчев Дар” АД не присъства на разглеждания пазар. Предприятието планира да развива и модернизира терминала, да повиши качеството на услугите и да увеличи потока и видовете обработвани товари. Планираната концентрация не би могла да наруши ефективната конкуренция в сектора, посочват от антимонополната комисия.

Споделяне

Още от Бизнес