КЗК пусна сделката за Киноцентъра с три условия

КЗК пусна сделката за Киноцентъра с три условия

Три ограничителни условия за изпълнение на сделката за закупуване на 95 на сто от “Бояна Филм” от “Ню Имидж България”, постави Комисията за защита на конкуренцията, която одобри приватизационния договор в четвъртък.

В идните пет години няма да се допуска “Бояна Филм”, както и “Ню Имидж България” да кандидатстват за държавно подпомагане по Закона за филмовата индустрия.

За същия период от време купувачът е длъжен да запази правата, които притежава върху павилионните площи, използвани преди концентрацията. До сегашните павилионни площи на “Бояна Филм” и бъдещите, които ще се строят според инвестиционната програма на “Ню Имидж”, ще бъдат допускани и други продуценти при пазарни условия.

Третото условие за осъществяване на продажбата е “Ню Имидж България” да изпълни поетите ангажименти в инвестиционния план към Договора за приватизационна продажба на акции в обема и сроковете, посочени от него. Ако това условие не бъде изпълнено, КЗК ще има правото да отмени решението си за концентрация на “Бояна филм” и “Ню Имидж”.

За целта купувачът ще е длъжен да внася в края на всяка календарна година в КЗК информация и доказателства за изпълнението на поставените им от антимонополната комисия условия и за реализацията на инвестиционния им план.

Въпреки че предстоящата сделка ще засили господстващото положение на Киноцентъра на пазара, сливането му с “Ню Имидж” ще стабилизира финансовото положение на “Бояна Филм” при изпълнение на инвестиционната програма. Това ще укрепи позициите на дружеството на българския и ще засили конкурентността му на международния пазар.

Реалистично е да се очаква, че изграждането на допълнителни павилиони, модернизирането на оборудването и техниката, както и цялостното подобряване на инфраструктурата ще доведе до  увеличаване на работните места, както за обслужващ персонал, така и за висококвалифицирани служители.

Не е без значение и планираното от “Ню Имидж България” съдействие за развитието на българското киноизкуство чрез различни форми на подпомагане и обучение на всички групи кинодейци.

Изводът на КЗК е, че при налагане на посочените условия, необходими за запазване на ефективната конкуренция, и общото положително въздействие върху разглеждания пазар концентрацията може да бъде разрешена.

Споделяне

Още от Бизнес