КЗК разреши “Енерго-Про” да купи “Е.ОН България”

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на чешката компания “Енерго-Про” да придобие 100% от "Е.ОН България", съобщават от комисията.

Сделката е за 133 млн. евро и с нея "Енерго-Про" разширява бизнеса си в България, където притежава осем водноелектрически централи (ВЕЦ).

Новата компания на чехите оперира с 42 000 км електроразпределителна мрежа, базирана е във Варна и през миналата година е доставила около 5.3 млрд. киловатчаса електроенергия в Североизточна България.  Капиталът на "Е.ОН България" е 255 млн. лв.

"Енерго-Про" контролира 8 дружества, опериращи в енергийния сектор в Чехия, Турция, Армения, Грузия и България. Дейността им е концентрирана в производство, разпределение и търговия с електрическа енергия, се казва в съобщението на КЗК.

Комисията е анализирала пазарите, върху които сделката ще окаже въздействие – производство и продажба на едро на електроенергия, продажбата на дребно, както и пренос и разпределение на електричество чрез линии за средно и ниско напрежение.

При производството на едро единствено "Енерго-Про България" ЕАД осъществява дейност с пазарен дял на електроенергията от 0.4 %, предимно за износ. На този пазар оперират достатъчен брой предприятия, като основни конкуренти са централите с по-голяма инсталирана мощност, а сред производителите на електричество от ВЕИ основен конкурент е НЕК.

При продажбата на електроенергия "Енерго-Про България Трейдинг" ЕАД е новонавлизащ участник, без реализирани сделки до момента.

На пазара на доставка/продажба на дребно на енергия от участниците в концентрацията е представено единствено “Е.ОН България енергийни услуги” ЕООД, без да заема съществена позиция. Икономическият анализ показва, че дружеството няма потенциал да заеме такава като пряк ефект от сделката.

На пазара на пренос и разпределение на електроенергия чрез линии за средно и ниско напрежение оперира само “Е.ОН България мрежи” АД по силата на издадена от ДКЕВР лицензия за разпределение на електрическа енергия за областите Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново и Габрово.

От своя страна "Е.ОН България Продажби" АД притежава само лицензия за краен снабдител на потребителите към разпределителната мрежа на "Е.ОН България Мрежи" АД. Дружеството е декларирало, че не възнамерява в бъдеще да участва на свободния пазар за търговия с електрическа енергия.

КЗК счита, че няма риск концентрацията да доведе до засилване на пазарната позиция на участниците по начин, който би оказал неблагоприятно въздействие върху ефективната конкуренция. Новата структура не е основен участник на електроенергийния пазар и не притежава пазарна мощ, позволяваща да се породят негативни промени в конкурентната среда.

КЗК постанови незабавно изпълнение на решението.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?