КЗК разреши на Домусчиев да вземе на концесия и порт “Бургас Запад”

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на БМФ Порт Бургас”, зад което стои Кирил Домусчиев, да вземе на концесия пристанищния терминал “Бургас Запад”, който е част от порт Бургас. КЗК е постановила незабавно изпълнение на решението, се казва в съобщението ѝ.

 

Това е втора концесия на пристанище Бургас, в която участва Параходство “Български морски флот” (БМФ). През юни 2011 г. дружеството взе концесията на пристанищния терминал “Изток 2А” за 35 години срещу инвестиции от 100 млн. евро и поемане на изплащането на заема към Японската банка за развитие.

На 1 март тази година правителството на ГЕРБ в оставка пък скоростно даде на единствения кандидат “БМФ Порт Бургас" и пристанищния терминал “Запад” за 35 години срещу инвестиции от 34.8 млн. лв.

 

Основният предмет на концесията на порт “Бургас Запад” е задължението на концесионера да управлява пристанищните услуги по обработка на товари и поща, както и морско-технически услуги, за извършването, на които се изисква ползване на пристанищна територия и съоръжения.

 

Анализът на КЗК показва, че планираната концесия не би променила съществено пазарното статукво и не притежава потенциал за застрашаване на ефективната конкуренция.

 

Предвид дяловете на участниците на анализираните пазари по предоставяне на пристанищни услуги и превоз на товари по море, КЗК не може да направи извод, че обединената група е в състояние да попречи на конкуренти да осъществяват своята стопанска дейност.

 

Увеличаването на производствения капацитет и възможности на концесионера и на цялата група БМФ след влизане в сила на договора за концесия само по себе си не е достатъчна индикация за негативно засягане на конкурентната среда, посочва КЗК.

 

Според антимонополния орган е необходимо също така дружеството да е в състояние да възпрепятства дейността както на преките си конкуренти, така и на предприятия, осъществяващи вертикално свързана дейност. В случая не са налице подобни опасения, смятат от КЗК.

 

Така Комисията за защита на конкуренцията разрешава концентрацията, като счита, че тя няма да възпроизведе негативен ефект върху конкуренцията на засегнатия пазар.

Споделяне

Още от Бизнес