КЗК разреши сливането на "Евроком кабел" с "Кейбъл Тел" "за доброто на телевизията"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши да се осъществи концентрация на пазара на кабелни електронни съобщения чрез придобиването на контрол от компанията EQT V Limited чрез едноименния фонд, с регистрация на компанията на остров Гърнси в Ламанша върху дружеството за кабелни услуги "Евроком кабел мениджмънт България" ЕООД (ЕКМБ). Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

Фондът EQT V е инвестиционен фонд, който осъществява инвестиции главно в Северна Европа. EQT V Limited има изключителна отговорност за управлението на фонда EQT V.

От КЗК подчертават, че сделката ще окаже влияние на предоставянето на услугите платена телевизия, достъп до интернет и фиксирана телефония.

Според регулатора "целената от концентрацията модернизация при предоставянето на електронни съобщителни услуги, привличането на значителни инвестиции и по-доброто задоволяване на интересите на потребителите, имат превес над отрицателното въздействие върху конкуренцията на пазара на платена телевизия, поради което сделката следва да бъде разрешена".

Комисията предупреждава, че ако бъде наблюдавано антипазарно поведение и опити за забранени и съгласувани практики, тя ще се намеси.

Споделяне

Още от Бизнес