КЗК се скара на парламента, че променя закон в ущърб на бизнеса

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отправи забележка към законодателя за промяната в Закона за ДДС, която, според антимонополния орган, е вкарала в излишни разходи бизнеса и го е поставила в неравностойно положение на пазара.

Става дума за промяната в чл. 118 от ЗДДС, с която задължението за поставяне на измервателни уреди (нивомери) и електронни системи с фискална памет на обекти за зареждане с течни горива (бензиностанции), отпада за ведомствените бензиностанции. Промяната в закона се прави, когато вече изтича двегодишният срок за поставяне на измервателните и фискалните устройства. Мотивът за въвеждане на изключението е, че от ведомствените обекти не се извършва продажба на горива.

"КЗК счита, че чрез така възприетия от законодателя подход, предприятията, които вече са инвестирали в монтирането на нивомерни системи и които не планират да продават течни горива, са лишени от възможността да се възползват от въведените впоследствие изключения, поради направените от тях разходи", отбелязва антимонополният орган в становището си..

Според КЗК преследваните с измененията на чл. 118 от ЗДДС цели са легитимни, тъй като са свързани с подобряване на контрола, осъществяван от приходните агенции върху движението, отчитането и продажбите на течни горива. "Същевременно обаче КЗК е на мнение, че в случаите на законодателни промени, които могат да доведат до потенциални разходи за гражданите и предприятията, компетентните държавни органи, упълномощени да допълват и изменят съществуващата нормативната уредба, следва да се стремят към постигане на баланс между ефективното изпълнение на заложените в нормативната уредба цели и потенциалните разходи, които гражданите и предприятията биха понесли. Последните следва да бъдат действително необходими и пропорционални на поставените цели", казват от КЗК.

"КЗК счита, че измененията и допълненията на чл. 118 от ЗДДС е можело да бъдат осъществени по начин, с който да се избегне налагането на ненужно финансово бреме за предприятията, които разполагат със свои ведомствени бензиностанции за зареждане, но не осъществяват продажби на течни горива. Налагането на ненужни и/или непропроционални регулации в стопанската дейност на предприятията, в противоречие с принципите на прозрачност и предвидимост, нарушава ефективното функциониране на процеса на пазарна конкуренция в страната4 отбелязват от комисията.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?