КЗК се усъмни, че се нарушават правата на ползващите парно

КЗК се усъмни, че се нарушават правата на ползващите парно

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се съмнява, че нормативно определени правила на топлоснабдяването нарушават както правата на потребителите на парно, така и конкуренцията между доставчиците на топлинни услуги. Затова антомопонолният орган е започнал оценка дали текстовете от Глава Десета "Топлоснабдяване" от Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването съответстват на правилата на конкуренцията, съобщиха от КЗК в четвъртък.

Комисията, която неведнъж е обвинявана, че не прави нищо за преодоляване на монополите у нас, макар това да е работата ѝ, стана особено активна в последните седмици, откакто бе призована от служебното правителство да съдейства за засилване на конкуренцията. Антитръстовият орган е направил преглед на актуалната нормативна уредба за топлоснабдяването и дяловото разпределение на топлинната енергия и установила, че е възможно да нарушават пазарните правила.

Подозренията на КЗК са, че ползвателите на парно са лишени от правото да определят процента топлоенергия, която ще се плаща като сградна инсталация. В момента отделяната топлина в сградната инсталация, която се плаща от всички живеещи, независимо дали и колко парно ползват, се определя от топлинните счетоводители по специална формула. Преди това живеещите определяха процента на общо събрание, което обаче според експертите изкривява сметките.

Според комисията е възможно количеството топлинна енергия, доставена за отопление и за загряване на топла вода в сграда етажна собственост, да се определя и разпределя на потребителите по непазарен начин.

Тъй като потребителите вече не сключват директни договори с топлинните счетоводители, а това става през съответната топлофикация, реално е ограничена конкуренцията между фирмите за дялово разпределение. Потребителите пък са ощетени от това, че все още не могат да си сменят топлинните счетоводители, запазвайки топломерите си, смятат в КЗК.

Налице са основателни съмнения, че от алтернативните доставчици на топлоенергия се изисква да предоставят гаранция на топлопреносното предприятие в определен размер като условие за сключване на договор, допълват от комисията. Според нея индивидуалните потребители (битови и небитови) са ограничени във възможността си да избират доставчик на топлинна енергия.

КЗК ще провери и предположенията си, че при изграждане на съоръжения за присъединяване към топлопреносната мрежа потребителите са поставени в по-неблагоприятно положение спрямо топлопреносното предприятие. Комисията ще анализира допълнително и съмненията си, че е ограничена възможността на потребителите да прекратят потреблението на енергия за отопление и/или горещо водоснабдяване, както и че на потребителите е възложено да поемат разходите за монтиране и поддръжка на топломерите и водомерите, както и на контролните топломери и водомери в абонатните станции, които са собственост на топлопреносното предприятие.

След приключване на производството КЗК ще приеме решение, с което може да предложи на съответните компетентни органи да изменят или отменят посочените нормативни разпоредби, съдържащи се в закона и наредбата.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?