КЗК спря търг по водния проект на Враца за над 19 млн. лв.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прекрати търга за избор на изпълнител за ремонт на ВиК-мрежата на Враца за над 19 млн. лв., съобщиха от КЗК.

Прекратяването на обществената поръчка е заради съществени несъответствия между работния проект и количествените сметки от документацията за участие за броя на водопроводните отклонения, спирателни кранове, улични ревизионни и дъждоприемни шахти и други.

Разминаването между предвидените в проекта и в количествената сметка видове работи и технически изисквания поставя участниците в невъзможност да съставят бюджет и да ги остойностят. Това е причината, поради която решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, се казва в решението на КЗК.

По спряната поръчка трябваше да се изградят 17 852 метра канализационна мрежа, включително канализационна помпена станция в кв. “Бистрец” и 34 148 метра водопроводна мрежа във. Враца, включително част от магистралния водопровод за Мездра (3 752 м). Офертите на кандидатите бяха отворени на 6 април.

Ремонтът на ВиК-мрежата във Враца е вторият етап от изпълнението на интегриран проект за водния цикъл на града.

Поръчката по първия етап на проекта за 32 млн. лв. също беше прекратена след идването на власт на новия кмет инж. Николай Иванов.

Първият етап предвиждаше реконструкция и разширение на канализационна мрежа на Враца с 29 618 м. Включено е и изграждане на канализационна помпена станция в кв. “Кулата”, както и ремонт и удължаване на водопроводната мрежа с 43 079 метра в града.

Целият интегриран воден проект на Враца е за 136 млн. лв. и се финансира по оперативна програма “Околна среда”.

Обжалванията по избора на изпълнителите поставя проектите сред рисковите. Крайният срок за завършването му е 15 декември 2015 г., като една година е гаранционният срок. Това означава, че строителството трябва да приключи най-късно година по-рано.

Споделяне

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?