КЗК върна обществена поръчка на военното министерство

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на министъра на отбраната, с което са обявени кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти в процедура за обществена поръчка с предмет "Техническа паспортизация на сгради с основно предназначение", съобщиха от пресцентъра на комисията.

КЗК е установила, че възложителят и назначената от него комисия не са предоставили на кандидатите достатъчно и разумно време, в което лицата, които не притежават удостоверенията и разрешенията по Закона за защита на класифицирана информация, да могат да се сдобият с тях и да ги представят на комисията за запознаване и оценка.

Комисията на възложителя е провела своето първо заседание, без да съобрази минимално необходимия срок за извършване на проучване и издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на заявленията за участие при спазване на указанията в мотивите на решението.

Споделяне

Още от България