КЗК започна разследване на регулацията в строителството

Проучване на съществуващия регулаторен режим на дейността на архитектите и инженерите предприема Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), съобщиха от ведомството.

В момента съществуват много законово определени рестрикции, свързани с фиксирани, минимални или препоръчителни цени, ограничаването на достъпа до професията, регулирането на методите и средствата за реклама и др. Задължителното членуване в браншова организация и бариерата за стаж за влизане в такава структура пречат на свободното сдружаване и на достъпа до пазара. Така се ограничава свободната конкуренция, а някои от професионалните правила дори спират предприемаческата инициатива. Което веднага рефлектира върху качеството и води до подържане на цени във вреда на потребителите, смятат от КЗК.

В редица страни - членки на ЕС, сред които Великобритания, Франция, Финландия и Словакия, по инициатива на националните органи по конкуренция вече са премахнати препоръчителните цени в браншовете. Такива все още съществуват в Чешката република, Унгария и Словения, но Европейската комисия обсъжда този проблем с националните органи по конкуренция в рамките на Европейската мрежа по конкуренция.

В България досега не е правено изследване относно наличието на рестриктивни регулаторни режими в свободните професии. Предвид предстоящото членство на България в Европейския съюз, прегледът на регулаторния режим на дейността на архитектите и инженерите и предложението, което КЗК ще направи за облекчаване на уредбата, така че да се премахнат предпоставките за ограничаване на конкуренцията, е първата крачка в тази насока, казват от антимонополната комисия.

Затова КЗК предприема обществено обсъждане на предложения за евентуална промяна на съществуващите правила още в периода преди пълноправното членство на България в ЕС. Комисията започва да събира становища на компетентните държавни органи, професионални сдружения, камари и асоциации, браншови организации на други професии, които ползват услугите на архитекти и инженери, организации на потребителите и на всички заинтересовани граждани до 30 март 2005 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?