Лечебни заведения ще поддържат резерв от лекарства за Covid-19

Лечебни заведения ще поддържат резерв от лекарства за Covid-19

Министерството на здравеопазването предлага с промени в своя наредба да субсидира определени лечебни заведения за поддържането на резерв от лекарства, необходими за лечението на пациенти с коронавирус.

Увеличеният брой хоспитализирани пациенти през предходните вълни на епидемията доведе до по-високо потребление на лекарствени продукти, поради което се стигна до липса или недостиг на определени лекарства. С предложените промени се цели обезпечаване на нуждите на лечебните заведения при нова кризисна ситуация.

Създаването на резерва и лекарствените продукти, които ще бъдат включени в него, ще бъдат определени със заповед на министъра на здравеопазването, по предложение на експертните съвети по съответните медицински специалности. В заповедта ще бъдат разписани критериите и редът, при които резервът ще се разпределя и използва за нуждите на лечебните заведения, на които липсват или не достигат такива лекарствени продукти.

Лекарствата, които ще са част от резерва, са включени в протоколите за болнична терапия.

Прогнозната стойност на включените в резерва лекарствени продукти е в размер на около 12 370 000 лв.

Споделяне

Още от България