"Леденика и ММ" и "Русенско пиво" глобени за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби "Леденика и ММ" и "Русенско пиво" заради рекламната промоция на бира "ММ" миналата година.

"Леденика и ММ" АД, която е правоприемник на "Варненско пиво" е глобена със 75 000 лв., а "Русенско пиво" АД - с 20 000 лв.

Комисията е сезирана от "Каменица" АД, Пловдив. Повод за образуване на производството е рекламната промоция на бира "ММ" за периода 1.09 - 30.11.2003 г. под мотото "Влез в играта" с организатори "Русенско пиво" АД и "Варненско пиво" АД. Условие за участие в жребия за голямата награда от 100 000 лв. е събиране на етикети със символ на гърбовете от 1 ст., 5 ст., 40 ст. и изпращане на съответния адрес, а етикетите със символ от 100 лв., 1000 лв. и 10 000 лв. се осребряват, съобщи КЗК.

Чл. 34, ал. 6 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) съдържа забрана за извършването на продажба, когато заедно с нея се предлага или обещава нещо, чието получаване зависи от: решаване на задачи, ребуси, въпроси, гатанки; събиране на серия от купони и други подобни; разиграване на игри с парични или предметни награди, чиято стойност значително надвишава цената на продаваната стока или услуга.

С тази разпоредба на закона е въведена забрана за предлагането на непазарни стимули спрямо купувачите като метод за увеличаване на продажбите. Смисълът на забраната за нелоялно привличане на клиенти е да се предотвратят такива форми на продажба, при които потребителите предпочитат дадена стока заради обещаните при продажбата награди, вместо заради нейните качества и цена. Това поведение е нарушение на правилата за добросъвестна търговска практика и представлява нелоялна конкуренция.

Според комисията тази практика е изключително вредна за всички участници на стоковия пазар. С проведената рекламна игра се подменят основните функции на рекламата - вместо да се информира потребителя за основните качества на продукта, се рекламира наградата. Подобни действия водят до нарушаване на равнопоставеността на участниците на пазара и могат да увредят интересите на конкурентите, посочва комисията.

В настоящия случай КЗК установи, че промоцията е проведена в изпълнение на залегнало в сключения договор между дистрибутора "Русенско пиво" АД и производителя "Леденика и ММ" задължение. Поради неизпълнение на договорни задължения "Русенско пиво" АД не е реализирало никакви количества бира в процесния период. Същевременно "Русенско пиво" АД е регионален дистрибутор, а промоцията е организирана на национално ниво, както и последващата дистрибуция на пиво. Също така макар и всички разходи по проведената рекламна кампания и по раздадените награди първоначално да са изплатени от "Русенско пиво" АД, впоследствие те са поети от "Леденика и ММ" АД.

Освен това с рекламната промоция се популяризира не само марката "ММ", но и името на производителя. Всичко това обуславя по-високия размер на санкцията, наложена на "Леденика и ММ" АД за извършено нарушение на чл. 34, ал. 6 от ЗЗК.

Споделяне

Още от Бизнес