Лек оптимизъм сред потребителите отчита статистиката

Лек оптимизъм по отношение на собствените финанси, заетост и перспективи за спестявания и дълготрайни покупки сред потребителите отчита Националният статистически институт (НСИ), провеждайки редовното тримесечно анкетно наблюдение на домакинствата.

Така общият показател "доверие на потребителите" се покачва с 4.5 пункта спрямо равнището отпреди три месеца.

Нарастването на показателя е регистрирано както сред градското, така и сред селското население (повишение на показателите съответно с 3.9 и 6.1 пункта). Като цяло наблюдението през юли показва намаляване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с април.

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели се увеличават съответно с 3.5 и 2.0 пункта.

По-малко песимистични в сравнение с април са също оценките на потребителите за настъпили промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и очакванията им за следващите дванадесет, сочат още резултатите от проучването.

Хората в селата смятат, че финансовото техните домакинства в момента са относително по-зле в сравнение с три месеца по-рано (понижение на балансовия показател с 4.8 пункта), докато сред градските жители почти няма промяна - балансовият показател намалява с 0.3 пункта.

Общата оценка на условията за спестяване при сегашната икономическа ситуация в страната продължава да бъде неблагоприятна, но има известна положителна промяна в мненията сред градското население. За  следващите дванадесет месеца се очаква макар и минимално подобрение на условията за спестяване.

Потребителите са на мнение, че и през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо, като през следващите дванадесет месеца се очаква леко ускоряване на инфлацията.

По отношение на безработицата предвижданията са, че в бъдеще съкращенията във фирмите ще бъдат по-умерени (понижение на балансовия показател с 9.7 пункта).

Спрямо мненията на потребителите през април последната анкета отчита и леко повишен оптимизъм в мемента да се правят разходи за покупки на предмети за дълготрайна употреба. През юли е отчетено и слабо повишение на балансовия показател по отношение на намеренията за такива покупки през следващите дванадесет месеца.

По-високи са също оценките, свързани с намеренията "за покупка на кола" или ново жилище (вила), както и  показателят, свързан с планираните "разходи за подобрения в дома" през следващите дванадесет месеца.

Споделяне

Още от Бизнес