Лек промишлен ръст, износът за Европа увеличен с 1/5

Лек промишлен ръст, износът за Европа увеличен с 1/5

С 20.2 % се е увеличил износът на България за ЕС в периода януари - юли 2010 година в сравнение със същия период на миналата година, а ръстът на вноса е 3.7%, съобщи Националният статистически институт. Статистиката обяви още повишение на индекса за промишленото производство и лек спад във вътрешната търговия.

Общата стойност на износа е достигнала близо 10 млрд. лева, а на вноса - 11.8 млрд. лева. Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - юли 2010 г. е отрицателно и възлиза на 1.8 млрд. лева.

Само за юли обаче е положително и достига 91.3 млн. лева. През юли 2010 г. експортът за ЕС нараства с 33.4 на сто спрямо същия месец на предходната година и достига 1.9 млрд. лева. Основните експортни търговски партньори на България са Италия, Германия, Гърция и Румъния. Те формират над 61.7% от износа за страните от ЕС.

Ръст на индекса за промишленото производство

Индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, пък се увеличава с 1.1 на сто в сравнение с юли 2010 година.

Промишленото производство в преработвателния сектор се увеличава с 1.7 на сто, докато при добива и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газ е регистрирано намаление от 0.3 на сто, а в добивната промишленост - с 1.4 на сто.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 55 на сто.

Спад е регистриран в производството на тютюневи изделия - със 7 на сто, производството на текстил и изделия от текстил - със 6.7 на сто, и в производството на облекло - с 4.8 на сто.

Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти - 12.6 на сто, в производството на продукти за междинно потребление - 8.2 на сто, и в производството на енергийни продукти - 1.6 на сто.

Лек спад във вътрешната търговия

През август 2010 г. оборотът по съпоставими цени в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" е с 0.3 на сто под нивото от предходния месец.

През август оборотът в търговията на дребно отбелязва спад от 4.3 на сто спрямо същия месец на предходната година.

Незначителен ръст спрямо юли отбелязват търговията с фармацевтични и медицински стоки - 0.3 на сто, и търговията с автомобилни горива - 0.1 на сто, докато в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията с текстил, облекло и обувки е регистрирано намаление съответно с 1.0 и 2 на сто.

Оборотът във всички съставни дейности през август в сравнение със същия месец на предходната година намалява, като спадът се движи в границите от 0.6 на сто в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия до 9.6 на сто в търговията с компютърна и комуникационна техника.

Забавя се спадът в строителството

Спадът на строителството се е забавил на годишна база до 11.6% през август в сравнение с 18.8% през юли и 17.7% през юни, сочат данните на НСИ.

През август строителната продукция се е увеличила спрямо обема през юли с 1.6%. През юли също имаше увеличение на строителството на месечна база с 2 на сто.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?