Лек ръст на пенсиите и понижение на парното със стотинки

Лек ръст на пенсиите и понижение на парното със стотинки

След четиригодишно замразяване на пенсиите  от 1 април 2013, както беше планирано, те ще бъдат увеличени средно с 23 лв. В същото време парното и топлата вода ще поевтинеят с 4 до 6%.

Пенсиите ще се индексират с различен процент в зависимост от годината на отпускането им. С най-голям ръст – 9.8% ще бъдат осъвременени пенсиите отпуснати до края на 2009 г. Пенсиите, отпуснати през 2010 г., се увеличават с 8,8%, а тези през 2011 г. - с 5,7%. Повишението при пенсиите от 2012 г. е 2,2%.

Не се променя размерът на пенсиите, отпуснати след 1 януари 2013 г.

Осъвременяването се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към 31 март 2013 г., без изплащаните към нея добавки.

Когато осъвремененият размер на пенсията е под новия минимален праг, той се приравнява към него. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 април 2013 г. е определен на 150 лв. при 145 лв. до момента.

Максималният размер на пенсиите става 770 лв. - 35% от максималния осигурителен доход, който за 2013 г. е 2200 лв.

Определен е и нов размер на социалната пенсия за старост, която от началото на април от 100.86 лв. се увеличава на 110 лв. месечно.

При наследствените пенсии и вдовишките добавки осъвременяването се извършва върху размера на пенсията на починалия, от когото е наследена пенсията, и е с коефициент спрямо годината на отпускане, ако същият е бил пенсионер приживе.

В съответствие с промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за новите размери на пенсиите разпореждания за осъвременяване няма да бъдат изготвяни.

Пенсионерите, които желаят да получат заверено копие от разпореждането си, могат да го поискат лично или чрез упълномощено лице на място в съответното териториално поделение на НОИ или в негов филиал.

Сроковете за обжалване на този административен акт ще се определят в зависимост от датата на връчването му.

Услугата е безплатна и ще бъде достъпна от 1 април, за което е създадена необходимата организация.

От 1 април се понижава цената на природния газ с 3.89% до 630,94 лв. за 1000 куб. метра без акциз и ДДС.  Това води до намаляване и на цените на топлинната енергия за топлофикациите, които работят с гориво природен газ.

Най-малко ще поевтинее парното в София – с 3.83%. Най-голямо е намалението на цената на парното в Бургас  с 6.54% и Плевен с  6.48%.

В останалите цената на градове парното ще се понижи с 4 – 5%. В Пловдив топлоенергията ще поевтинее с 4.92%, във Варна - с 4.89%, във Враца -  с 4.73%, във Велико Търново – с 4.14%, в Казанлък - с5.96%и в Разград - с 4.69%.

Споделяне

Още от България