Лекарите от извънболничната помощ ще се отчитат дистанционно пред НЗОК от 1 август

Лекарите от извънболничната помощ ще се отчитат дистанционно пред НЗОК от 1 август

От 1 август изпълнителите на медицинска помощ- общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти, работещи в извънболничната медицинска помощ, ще бъдат улеснени при отчитането на извършената от тях дейност. За целта те ще подават дистанционно в районните здравноосигурителни каси (РЗОК) своите отчети, фактури и спецификации.

Досега те отчитаха извършената от тях дейност, като в рамките на три дни през съответния месец бе необходимо да занесат лично в офисите на РЗОК, спазвайки работното им време, цялата отчетна документация. С нововъведението от 1 август отчетът може да се прави дистанционно 24 часа в рамките на отчетния период.

Договорните партньори на НЗОК ще се отчитат дистанционно през персонализираната информационна система с личен или професионален електронен подпис. Видовете електронни подписи, с които се подписват и се подават отчетни документи в системата са описани на интернет страницата на НЗОК.

Споделяне

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?