Лекарите са недоволни от системата, не препоръчват професията си и обмислят емиграция

Лекарите са недоволни от системата, не препоръчват професията си и обмислят емиграция

Близо 90% от лекарите в страната изпитват силна неудовлетвореност от реформите в сектора и много от тях биха заминали да работят в чужбина при първа възможност. Това сочат данните от проучване на международната мрежа за здравна информация "Хелтгрупер". Изследването е направено сред практикуващи лекари в България в различни държавни и частни лечебни заведения. То обхваща 255 лекари от 55 населени места в 54 различни медицински специалности.

На въпроса “До колко сте доволни от реформите в здравния сектор и как те се отразяват на вашата работа като лекар?” над 87% от анкетираните са отговорили, че са недоволни. 52.2% са “много недоволни”, 27.2% са се определили като “недоволни”, а 7.8% - “отчасти недоволни”.

Само 5 % от общия брой анкетирани лекари са дали отговор “отчасти доволни”. Нито един от анкетираните не е избрал опцията “много доволен”, а 7.8% от анкетираните нямат мнение.

И лекарите, работещи в държавният сектор, и тези в частния, изразяват своето недоволство от реформите в здравеопазването, като разликата в процентите е минимална - 95% в държавните болници и 85% от частните практики.

Почти половината или 47% от всички анкетирани лекари отговарят, че биха променили работното си място. От тях 78.6% обмислят да заминат в чужбина, а значително по-малък процент (16.5%) искат да се прехвърлят от държавния в частния здравен сектор. Около 5% от анкетираните лекари дори обмислят възможността да променят професията си.

Въз основа на тези данни, оценката на авторите на проучването е, че 4 000-5000 лекари от общо 35000 работещи в здравната система в България обмислят да заминат в чужбина и биха го направили при първа възможност.

Характерният профил на лекар, желаещ да замине в чужбина, е мъж или жена на възраст между 36-45 години, със завършена специализация, трудов стаж от 10-15 години, практикуващ в държавна болница, недоволен от ниската заплата, липсата на ясно определени работни правила и без авторитет в обществото.

На въпроса биха ли препоръчали професията си на по-младите си колеги 44% са заявили, че не. 29% заявяват, че въобще не биха препоръчали професията лекар.

Анализът на отговорите е очертал пет основни групи проблеми, които са причина за недоволството на лекарите в България. Това са ниските заплати и начина на финансиране от страна на НЗОК, многото и сложни административни процедури, неясните и частични реформи, липсата на визия за развитие на здравната система, отношението на обществото и медиите към лекарите, корупцията в здравеопазването.

Всяка една от тези групи проблеми ще бъде поотделно разработена и данните ще бъдат представени в окончателния анализ на "Хелтгрупер", който ще бъде публикуван в края на март.

Очакванията на международния екип са, че проучванията ще дадат възможност за определяне на проблемите и ще предложат варианти за промени на здравните политики в отделните държави, с което ще се подпомогне прозрачността в здравните системи. Това е второто от серията проучвания, които "Хелтгрупер" провежда в държавите от Югоизточна Европа. Първото проучване беше направено в Македония.

Споделяне

Още от България