Лекарският съюз получи картбланш да подпише анекс към договора с НЗОК

Лекарският съюз получи картбланш да подпише анекс към договора с НЗОК

Съборът на Българския лекарски съюз (БЛС) даде мандат на ръководството на съсловната организация да подпише анекс към Националния рамков договор със здравната каса.

С анекса се разписват нови финансови и количествени параметри на медицинската помощ за следващата година, както и правила за работа.

С документа се разпределя увеличението в бюджета на НЗОК от над 400 млн. лева. Разчетите на БЛС са, че лимитите за направления в извънболничната помощ ще бъдат увеличени с 10%, а лимитите на болниците – с 5%.

“Тази година е годината на обемите. Повече направления за първичната помощ, повече регулативни стандарти за профилактика, повече направления за специализираната помощ, завишени бюджети за болничната помощ. Решихме, че е време да се даде глътка въздух на болничните заведения, защото има 150 млн. лв. неразплатена дейност от предходните години“, каза Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

Предвижда се увеличение на цените на някои клинични пътеки, за други обаче, като лъчетерапията НЗОК настоява да плаща по нов начин и по-малки суми на болниците. Маджаров заяви, че това предстои да се доуточнява с Надзорния съвет на касата.

С анекса се въвеждат и някои механизми на контрол, поискани от здравната каса, като поставянето на камери за наблюдение на входа и на изхода на залите, в които се извършват ангиографии.

В анекса е уредено също административните услуги, които извършват лекарите и са извън пакета на НЗОК - като издаване на медицински свидетелства, бележки за имунизации и др, да се заплащат, а цената им ще се определя от лекаря.

Освен това категоричната забрана за нови дейности от стари договорни партньори е заменена с възможността това да става с разрешение на Надзорния съвет на НЗОК. Същото важи и за възможността да се отчита дейност от лекар на втори трудов договор.

Изрично се регламентира, че за второ и последващо нарушение, за което е санкциониран лекар, се счита само извършеното в рамките на календарната година.

Споделяне

Още от България