Лекарският съюз предупреди за фалити в извънболничната помощ

Лекарският съюз предупреди за фалити в извънболничната помощ

Българският лекарски съюз (БЛС) предупреди, че някои практики в извънболничната помощ ще бъдат закрити поради невъзможност да се издържат, ако в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за следващата година не се заложат повече пари за извънболнична помощ.

Колективното настроение относно бюджетната рамка е удовлетворително, твърдят от БЛС. „Увеличението в болнична помощ е задоволително, особено като се вземе предвид, че от 10 години няма коригиране на цени за клиничните пътеки“. Относно бюджета, който е предвиден за извънболнична помощ обаче, БЛС са крайно притеснени от подценяването на дейностите в това перо и са категорични, че този подход ще влоши качеството на медицински дейности в първичната и специализирана извънболнича помощ.

“Категорични сме, че е необходимо увеличение в средствата за извънболнична помощ и ако това не се случи, предстоят фалити на лечебни заведения и в извънболничната помощ“, алармират от съсловната организация.

Реалното увеличение спрямо бюджет 2017 на НЗОК е 407 млн. лв., от които за болнична помощ са насочени 148.560 млн. лв., за медико-диагностични дейности – 5. 5 млн. лв., за медицински изделия са предвидени 10 млн. лв., за първичната доболнична помощ – 7.2 млн. лв. и едва 2.9 млн. лв. за предвидени за специализираната извънболнична помощ.

“Специализираната извънболнична медицинска помощ е крайно подценен и поставя колегите в ситуация на невъзможност да издържат практиките си, а това неминуемо ще генерира напрежение между пациенти и лекари“, опасяват се от БЛС.

БЛС настоява за увеличение в бюджета на НЗОК за първичната доболнична помощ с още 10 млн. лв., а за специализираната да се увеличат с още 13 млн. лв.

Според БЛС, липсата на достатъчен ресурс в доболничната помощ ще се отрази крайно негативно на достъпа на пациентите до здравеопазване, а от друга страна ще създаде условия за противопоставяне на работещите в доболнична и болнична помощ.

“Необходимо ли е да почнат фалитите на болници и в извънболнична помощ, за да може отговорните институции да си дадат сметка, че всяко перо в системата на здравеоппазване е важно и не бива да бъде подценявано“, коментираха от съсловната организация.

Споделяне

Още от България