Лекарският съюз съди държавата за дискриминация заради здравните вноски

Българският лекарски съюз е внесъл иск срещу държавата в Комисията за защита от дискриминация, съобщиха от съюза във вторник.

Искът се отнася за решението на държавата да въведе за няколко групи лица, на които тя внася здравните осигуровки, по-ниско заплащане на вноската спрямо останалите осигурени граждани.

Диференциацията е регламентирана с разпоредба, която постановява, че за осем групи лица осигурителната вноска се внася в размера, определен в бюджета на Националната здравно-осигурителна каса за съответната година, т.е. върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

В категориите, осигурени наполовина, попадат лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование; студентите редовно обучение във висши училища до 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка; чуждите студенти редовно обучение до 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение; гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи, задържаните под стража или лишените от свобода; лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище; родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто и лицата с обезщетения по чл.230 и 231 от закона за отбраната.

"Считаме, че по този начин държавата дискриминира посочените лица по редица от изброените в чл.4, ал.1 от Закона за защита от дискриминация категории на дискриминационното отношение към индивида, като предпоставя занижено здравно обслужване, компенсирано единствено и за сметка на изпълнителите на здравна помощ. Тази политика на държавата предполага натрупването на сериозен дефицит в системата на здравното осигуряване и рефлектира върху качеството на здравната помощ", се казва в иска на БЛС.

"Налице е пряка дискриминация по признак "трудово положение" и "социален статус". Този подход на законодателя е в пълно противоречие с чл.6 от конституцията, който предвижда равнопоставеност на всички граждани", се казва в исковата молба на БЛС.

Лекарският съюз иска от антидискриминационната комисия да задължи държавата да внася същите осигурителни вноски и за тези категории граждани, каквито внасят всички останали работещи и работодатели.

Споделяне

Още от България

Колко дълъг ще е животът на новото Народно събрание?