Леко подобрение на стопанската дейност през март

Леко подобрение на стопанската дейност през март

Основни показатели в промишлеността, търговията и строителството през март бележат подобрение спрямо предния месец, съобщи Националният статистически институт (НСИ) в понеделник. Въпреки относително оптимистичните данни за месеца, спрямо същия период на миналата година и в трите сектора на икономиката се запазва сериозният спад. Предварителни данни за брутния вътрешен продукт за първото тримесечие статистиката ще даде в края на седмицата.

Повече приходи от търговията през март, спад спрямо миналата година

Така през март 2009 г. приходите от продажби нарастват с 5.0% спрямо февруари в резултат на увеличението във всички основни търговски дейности. Темповете са близки и достигат 5.1% в търговията на дребно, 5.0% в търговията на едро и 4.5% в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт, показват данните на статистиката.

Спрямо март 2008 г. през същия месец на тази година приходите от продажби намаляват с 12.1%. В търговията на дребно регистрираното намаление е 8.4%, като от всички наблюдавани групи единствено в търговията с хранителни стоки, напитки и цигари има ръст от 2.0%. Във всички останали групи се наблюдава спад от 1.1% в търговията с лекарства до 15.6% в търговията с компютърна и комуникационна техника.

В търговията на едро общото намаление от 9.8% се дължи на отрицателните темпове във всички съставни групи, с изключение на търговията с нехранителни потребителски стоки, където се наблюдава увеличение с 1.4%.

По-съществено намаление има в търговията с машини и оборудване - 21.5%, и търговията с компютърна и комуникационна техника - 16.3%.

Най-голям е спадът в търговията с коли и ремонта им — близо 35%. Тази дейност формира близо 94% от обема на приходите и затова е решаваща в общия спад на приходите от търговия.

За периода януари - март 2009 г. приходите от продажби намаляват с 8.9% в сравнение със същия период на предходната година, което се дължи на регистрирания спад и в трите основни търговски дейности. В търговията на дребно и търговията на едро отрицателните темпове са близки - съответно минус 5.7 и минус 6.4%. В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението е значително по-голямо и достига 31.1%.

Промишлеността с лек ръст без химическата, шивашката и машиностроителната

Промишленото производство нараства със 7.7% през март спрямо февруари, показват още предварителните данни на НСИ.

Общият индекс на промишленото производство се определя в голяма степен от индекса на преработващата промишленост, който през март 2009 г. нараства с 8.6% спрямо февруари 2009 година. Ръст е регистриран при производството на напитки с 33.0%, при производството на изделия от каучук и пластмаси с 31.4%, производството на цигари със 17.7%, на основни метали с 9.6%. Продължава спадът в химическото производство с 19.2%, шивашкото производство - с 12.1%, в производството на метални изделия - с 9.5%.

В сравнение с март 2008 г. промишленото производство през март 2009 г. е със 17.1% по-малко. Производството на инвестиционни продукти намалява с 35.3%, производството на продукти за междинно потребление - с 31.0%, а производството на енергийни продукти нараства със 7.1%.

Гражданското строителство "дърпа" нагоре целия сектор

По предварителни данни през март 2009 г. произведената строителна продукция се увеличава със 7.3% в сравнение с февруари. Сградното строителство е със значителен относителен дял (66.8%) в общото строително производство и нараства с 5.2%, а при гражданското строителство увеличението достига 11.9%, но поради по-малкия си относителен дял не влияе съществено върху общия индекс на строителната продукция.

Общата строителна продукция през март 2009 г. намалява с 4.3% в сравнение със същия месец на 2008 г., което е резултат от спада с 8.8% на сградното строителство. Гражданското строителство се увеличава с 6.1% спрямо март 2008 г. и потвърждава тенденцията строителните предприемачи да насочват усилията си към доизграждане на строителни съоръжения, свързани с инфраструктурата.

Споделяне

Още от Бизнес