Леко се подобрява бизнес климатът в страната

Само в сектора на услугите има понижение

Леко се подобрява бизнес климатът в страната

Общият показател на бизнес климата през април 2015 г. се повишава с 2.5 пункта спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в строителството и търговията на дребно, съобщиха от Националния статистически институт в сряда.

Според неговите данни, съставният показател "бизнес климат в промишлеността” запазва приблизително равнището си от март. Настоящата производствена активност се оценява като леко подобрена, но очакванията на промишлените предприемачи за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Средното натоварване на мощностите през април е с 1.8 пункта под нивото от януари и достига 74.3% , като предприятията съобщават и за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 57.4 и 26.0% от предприемачите ..

Повечето мениджърите не очакват промяна в цените в следващите три месеца.

През април се отчита подобрение на климата в строителството с 8.4 пункта поради по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Те виждат подобрение в строителната активност и очакват благоприятната ситуация да се запази в идните три месеца.

През март се отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията. 

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 5.4 месеца при 4.9 за януари. Същевременно и очакванията на стопанските ръководители относно новите поръчки през следващите шест месеца се подобряват. 

Несигурната икономическа среда, финансовите проблеми и конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи дейността в строителството, посочват от НСИ.

Относно продажните цени в отрасъла, по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се повишава с 5.3 пункта спрямо март, което се дължи на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче са по-резервирани.

Най-сериозният проблем пред търговията на дребно остава несигурната икономическа среда. Същевременно през последния месец се регистрира засилване на негативното влияние на фактора "конкуренция в бранша”, който измества на трето място фактора "недостатъчно търсене”.

Преобладаващите очаквания на търговците на дребно са за запазване на цените следващите три месеца .

Само секторът на услугите регистрира понижение с 2.1 пункта поради по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. В прогнозите си за развитието на бизнеса обаче те остават оптимисти, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.

Основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в отрасъла, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. И в този сектор очакванията са за запазване на цените в следващите три месеца.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?