Левицата иска публична информация за поръчките по националната сигурност

В регистъра на обществените поръчки да има раздели, в които да се вписва информация за броя и обема на поръчките, свързани с отбраната и националната сигурност, за техния предмет и срокове на реализация, предвиждат внесените в деловодството на Народното събрание проектопромени в Закона за обществените поръчки на депутатите от Коалиция за България Ангел Найденов и Румен Петков.

Според тях информацията, свързана с възложителя, с предмета на поръчката, с етапите на реализация на процедурата и договора с изпълнителя трябва да бъде отнесена към публичния регистър и да бъде обществено достояние.

Действащите в момента разпоредби, приложното поле на Закона за обществените поръчки не се разпростира върху сделките, свързани с отбраната и сигурността на страната.

Законът предвижда създаването на регистър за обществените поръчки, но изключва от кръга на подаваната информация данните, които имат връзка с обществените поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната, поръчките, предвидени в международни споразумения, както и тези, възлагани по специална процедура на дадена международна организация.

Според депутатите от левицата това е практика, позволяваща значими въпроси от сферата обществените поръчки или към международни задължения да се отнасят към националната сигурност и по този начин да се скриват от обществения и политическия контрол.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?