Личните лекари се обидиха на Ананиев, че ги изкарва безотговорни

Първа линия ли сме или не сме, питат джипитата

Личните лекари се обидиха на Ананиев, че ги изкарва безотговорни

Личните лекари са обидени от писмо на здравния министър Кирил Ананиев до управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и председателя на Българския лекарски съюз. В писмото Ананиев твърди, че е "крайно належащо личните лекари отговорно да погледнат и да изпълнят своите задължения....като активно проследяват болни и контактни лица от пациентските си листи, извършват пробонабиране при лица с оплаквания...., да извършват преглед и оценка на здравословното състояние, както и да вземат материал за лабораторно изследване...". Спорред Ананиев със своето нежелание и бездействие да изследват пациенти и контактни лица личните лекари допълнително натоварват болниците и регионалните здравни инспекции.

От Сдружението на общопрактикуващите лекари реагираха остро в сряда: "Освен, че казаното е обида към най-голямата професионална група на лекари-общопрактикуващите, писмото е изпълнено с невярно съдържание. В условията на тази епидемия подобно отношение е най-малкото неприемливо".

"Искат от нас неща, които са ни забранени"

Личнитте лекари са възмутени, че в писмото до НЗОК и БЛС Ананиев им вменява задължения, които джипитата нямат и дори въпросните дейности са им изрично забранени със заповеди на здравния министър.

"В писмото си обвинявате личните лекари и търсите съдействие, защото не изпълняват дейности, които вие с ваши заповеди категорично сте ни забранили", казват те.

"Ако имате съмнение в казаното, направете справка със заповед на МЗ РД 16-00- 4/28.02.2020г., подписана от вас. Според алгоритъма на заповедта, личните лекари провеждат наблюдението на карантинираните лица чрез консултация от разстояние в зависимост от средствата за комуникация", обръщат се джипитата към Ананиев. Те припомнят, че впоследствие посоченият алгоритъм на наблюдение е бил многократно препотвърден от редица други документи.

Личните лекари казват, че са изпълнявали и продължават да изпълняват стриктно посочения в заповедите на МЗ алгоритъм, който в писмото си Ананиев призовава да не спазват.

Джипитата се оплакват, че отношението към тях от страна на всички институции не е като към лекари от "първа линия" и припомнят, че е трябвало сами да си подсигуряват лични предпазни средства.

"За работата си по време на епидемия, личните лекари си осигуриха и осигуряват необходимите им лични предпазни средства и дезинфектанти със свои сили и финансови средства, без да ангажират МЗ да ги снабдява и да им ги заплаща, на фона на немалкото средства, събрани от дарения , които гордо се обявяват", коменнтират личните лекари.

"Първа линия ли сме или не сме?"

Те посочват, че макар да се стараят да консултират по телефона пациенти със съмнение за коронавирус, няма как да избегнат срещата с част от тези пациенти, които директно идват в кабинетите им. "И ние не ги гоним, нарушавайки заповедите ви", обръщат се те към Ананиев.

"В тази ситуация, редно е да отговорите, коя е по-рисковата ситуация: лекарят да знае с какво се среща - доказано болни от Covid-19 и е обезпечен с необходимите лични предпазни средства или да не знае с какво се среща и все някой, въпреки ограниченията, може да се окаже болен или контактен, на фона на липсата на обезпечаване с всички необходими предпазни средства?", питат още джипитата.

Според тях е редно да се отговори ясно на въпроса "личните лекари първа линия ли са или не?".

"Важно е да се знае, че въпреки трудностите от различен характер, ние личните лекари останахме на своя пост, работейки най-добросъвестно", коментират джипитата.

"Посочете безотговорните!"

Относно "множеството сигнали"  в МЗ, че джипитата масово отказват да преглеждат, те настояват Ананиев да им предостави точния брой на "това множество от сигнали", както и имената на техните колеги, които счита за "безотговорни".

"Ние като професионална организация чрез нашите регионални структури, каквито имаме във всяка една област, се ангажираме да проверим и изясним всеки един случай и да убедим колегите, ако наистина установим такива, да коригират поведението си", казват от сдружението на общопрактикуващите лекари. 

Според тях обаче е редно да се припомни, че на фона на обвиненията в безотговорност, именно личните лекари са настояли да се възобновят детските, женските консултации и имунизациите на децата, което стана факт със заповед на Ананиев от 20 април.

"Макар и да не бяхме похвалени, ние личните лекари успяхме, за по-малко от 24 часа, да реорганизираме своята работа в съответствие със заповедта и още в рамките на следващия издаването и ден започнахме работа по нея", казват те.

Джипитата искат гъвкави графици за ваксини и прегледи

В сряда сдружението изпрати и препоръки до МЗ относно организацията на работа след възобновяването на имунизациите и женските консултации. Сред тях е към задължителните имунизации да се включат и препоръчителните срещу ротавирус, тъй като при новородените е започнато с първи прием при голям процент от децата и е необходимо да бъде довършена в срок до навършване на шестмесечна възраст с втори и трети прием.

Освен това те искат всеки общопрактикуващ лекар да определя часове за извършване на планови детски консултации и профилактични прегледи на деца, задължителни имунизации и реимунизации и имунизации по национални програми във вторник и четвъртък съобразно структурата на практиката. Освен това при необходимост детските консултации, профилактиката и имунизациите да могат да се извършват и в други дни.

"Структурата на пациентските листи е разнообразна е и необходима гъвкавост при организацията на работа. В сегашния вид заповедта не допуска възможност за извършване на други дейности през целия ден, дори да има само едно или две деца, подлежащи на преглед по детска консултация и имунизация. В същото време личните лекари със записан голям брой бебета не могат да успеят в рамките на два работни дни да обхванат всички подлежащи деца при спазване на изискванията за физическо дистанциране и дезинфекция", аргументират се личните лекари.

В часовете за имунизация и детски консултации няма да се допуска обслужване на други пациенти от пациентската листа. Часовете за ваксините и детските прегледи пък трябва да са отделени от часовете за обслужване на други пациенти с минимум 1 час, в който да се извърши подготовката на помещенията за прием. Цялата дейност трябва да се организира по начин, по който потоците да не се смесват.

Насоки за джипитата при пациенти с инфекция

Докато текат детските консултации и имунизации личните лекари ще консултират останалите си пациенти по телефона или ще им определят час за преглед в друг ден, а при нужда ще ги насочват към център за спешна медицинска помощ.

"При установяване на симптоми на остра вирусна инфекция, лечебните заведения по т. 3 незабавно предприемат необходимите дейности по изолация на заболелия в домашни условия или в лечебно заведение в зависимост от клиничната картина и информират Регионалната здравна инспекция на територията на областта с цел вземане на проби за изследване за Covid-19.  На деца със симптоми на остри вирусни инфекции не се извършват имунизации. Преди приема на следващото дете  задължително се извършва дезинфекция на кабинета, оборудването и чакалнята", предлагат още личните лекари. Според тях е възможно по време на рутинен преглед да се установят симптоми на остра вирусна инфекция и в такъв случай трябва да има разписан протокол за действие.  

Споделяне

Още по темата

Още от Коронавирус