Личните лекари се възпротивиха на МЗ срещу бумащина около ваксините

Личните лекари се възпротивиха на МЗ срещу бумащина около ваксините

Личните лекари отказват да изпълняват изискване на Министерството на здравеопазването да вписват имунизациите срещу Covid-19 на още едно място - в Книга за регистриране на профилактичните имунизации и реимунизации, освен в електронния регистър и месечните им отчети към НЗОК. Това става ясно от писмо на председателя на Сдружението на общопрактикуващите лекари д-р Любомир Киров до зам.-министъра на здравеопазването Александър Златанов.

"За разлика от всички останали ваксини, проведените имунизации срещу Covid-19 се регистрират от общопрактикуващите лекари в Националната здрава информационна система (НЗИС) непосредствено в момента след поставянето им, а на пациента се издава сертификат на хартиен носител ако изиска такъв. В НЗИС своевременно постъпват подробни индивидуализирани данни за всяка поставена доза ваксина, както и ваксинираното лице. Същата информация е налична и в медицинските софтуери на всеки общопрактикуващ лекар на електронен и хартиен носител като част от съдържанието на амбулаторен лист, подписан от лекаря и имунизирания гражданин. Тези данни постъпват и в НЗОК/РЗОК с месечните електронни отчети, докато в НЗИС, както вече отбелязахме, това се случва "на мига“", обяснява Киров.

В писмото си той посочва, че съгласно Наредбата за имунизациите книгата за профилактични имунизации и реимунизации може да се поддържа в електронен вариант с възможност за разпечатване на данните от нея за нуждите на държавния здравен контрол.

Същевременно достъп до информацията в НЗИС имат Министерство на здравеопазването и неговите подразделения – регионалните здравни инспекции (РЗИ), НЗОК, гражданите (до своя личен статус) и други държавни институции. Т.е. съответните служители на МЗ и РЗИ имат достъп до тази информация и могат да я обработват електронно при необходимост.

Сдружението на общопрактикуващите лекари припомня също, че съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.

"Съответно на цитираните нормативни актове, Общопрактикуващите лекари нямат задължение да нанасят в хартиената книга за профилактични имунизации и реимунизации, направените от тях ваксини срещу Covid-19. Ето защо, в условията на вече напреднала електронизация на системата на здравеопазването, за нас е необосновано, нерационално, неприложимо в практиката и създаващо препятствия пред особено важния в условията на Covid епидемията процес на ваксинация, исканото от Вас "възкресяване“ на излишни хартиени документи", се посочва още в писмото. 

Споделяне

Още от Коронавирус