Личните вноски за пенсия на офицерите остават за сметка на бюджета

Държавните служители, както и офицерите и сержантите от МВР и МО, запазват досегашното си право да не плащат лични осигурителни вноски, реши парламентът. Депутатите приеха окончателно промените в Кодекса за задължителното обществено осигуряване.

Срещу тази разпоредба, въведена по времето на ОДС, изненадващо се обяви СДС-депутатът Росица Тоткова. Заедно с колежката си от социалистическата партия Емилия Масларова, двете предложиха държавните служители и хората с пагони от МВР и МО сами да си плащат личните осигурителни вноски, както всички останали работещи. В момента отчисленията за лични вноски за тези категории се правят от бюджета.

Не е справедливо хора със стабилна и много високо платена работа, каквито са повечето държавни служители и военни, да не плащат, а 1,6 млн.други работещи да плащат, бе мотивът на Тоткова. Според опозицията, запазването на това право имало предизборни цели.

В предишния парламент, в който мнозинството бе на ОДС и който прие тази разпоредба като част от започналата пенсионна реформа, Тоткова бе също бе депутат от ОДС и работеше в социалната комисия, водеща при тези законови промени.

Мнозинството в 39-то Народно събрание обаче отхвърли мотивите на Тоткова и Масларова. То потвърди валидността на аргументите, с които разпоредбата бе въведена преди няколко години - че работата на държавните служители, както и на офицерите и сержантите от МВР и МО, е национално отговорна и по закон те нямат право на никакви странични доходи, нито пък да развиват частен бизнес.

От ОДС се опитаха да се противопоставят и на още един текст от поправките в Кодекса, приети днес - доброволното допълнително пенсионно осигуряване да не плаща пенсии, по-големи от индивидуалните вноски. Това ще лиши 40 000 души от допълнителна средна пенсия по 80 лв. за инвалидност и наследство, изчисли Росица Тоткова. Според заместник социалния министър Валери Апостолов обаче ограничението ще засегне едва 1500 пенсионери.

По предложение на МВР, депутатите решиха офицерите и сержантите от вътрешното министерство, които до 31 декември т.г. имат необходимия осигурителен стаж за пенсия, да се пенсионират по условията на разпоредба от отменения Закон за пенсиите - тоест до 31 декември 2005 година.

Текстът засяга около 7000 служители на МВР, обясни в кулоарите на парламента председателят на комисията по труда и социалната политика Хасан Адемов. Според сегашния кодекс, тези служители трябва да се пенсионират на 31 декември 2003 г., а с приетата днес промяна, срокът се удължава с две години.

Адемов каза, че в рамките на две години МВР ще има възможност да се преструктурира и да обнови своя капацитет. Той цитира данни на министъра на вътрешните работи Георги Петканов, според които 10 % от щата на МВР не е зает. Ако дадем възможност на тези хора да се пенсионират сега, министерството ще се оголи, добави Адемов.

Народното събрание реши още учителите, които имат учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените, и не отговарят на условията за пенсиониране, да имат възможност до навършване на стажа да получават премии от учителския пенсионен фонд.

С глоба от 1000 до 10 000 лева ще се наказват лицата, които не изпълнят принудителна административна мярка, наложена от Комисията за финансов надзор. На юридическите лица ще се налага имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв., решиха депутатите с последните текстове от Кодекса.

Длъжностно лице, което разреши изплащането на възнаграждения, без да са внесени дължимите осигурителни вноски, ще се наказва с глоба в размер на невнесените вноски, но не повече от 20 000 лева. Този, който състави документ с невярно съдържание или предостави неверни данни с цел да избегне плащането на вноски за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване или за допълнително задължително пенсионно осигуряване, ще се наказва с глоба от 500 лева за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата ще бъде до 2000 лева, реши парламентът.

Юридическо лице, което извършва дейност по допълнително социално осигуряване, без да притежава необходимите лицензия и разрешения за управление на пенсионни фондове, ще се наказва с имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лв. До 20 хил.лв. е глобата за лице, което умишлено създава условия за сключване на осигурителни договори с юридическо лице без лицензия.

Пенсионноосигурителното дружество ще трябва да формира със собствени средства резерв за всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Размерът на резерва трябва да е между 1 % и 3 % от активите на съответния фонд.

Депутатите отложиха за утре дискусията по проектозаконите за промените в закона за местните избори с аргумента, че не са минали 24 часа от заседанието на водещата правна комисия. Това време ще се използва и за последни консултации по промените в избирателния закон вътре в мнозинството.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?