"Лидл" е завъртяла 3.3% от оборота в търговията на дребно у нас

"Лидл" е завъртяла 3.3% от оборота в търговията на дребно у нас

През търговската верига "Лидл" са минали 3.3% от целия оборот в сектора на търговията на дребно в България през 2019 г. и това е станало с едва 1.3% от наетите в него, съобщиха от компанията. В сряда тя представи оценка на съвкупния ефект от дейността си върху българската икономика, но в него липсва анализ за негативното въздействие върху околната среда, каквито данни дадоха преди ден от "Кауфланд България".

Докладът е изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ) на база финансови отчети и други публични бази данни и е представен за 10-годишнината от стъпването на веригата в страната.

Дружеството посочи, че именно големият оборот, постигнат с по-малко служители, обяснява защо компанията предлага едни от най-високите нива на заплащане в бранша. През 2019 г. в "Лидл България" са работили 2700 служители със заплащане 52% по-високо от средната заплата за страната и със 72% по-високо от средното възнаграждение в сектора на търговията на дребно.

В двете логистични бази на веригата – в с. Равно поле и в с. Кабиле, заетите съответно получават с 24 на сто и 65% по-високи заплати от средните в общините Равно поле и Тунджа, където са разположени обектите.

Едно работно място в "Лидл" допринася за 4.5 допълнителни работни места в икономиката, сочат още данните.

Съвкупният ефект от дейността на "Лидл България" върху българската икономика се оценява на 1.12 млрд. лв. Приходите от продажби на веригата възлизат на 1 процент от брутния вътрешен продукт и формират 1.1 на сто от брутната добавена стойност в страната.

"За нас това въздействие показва колко значими могат да бъдат ползите от дейността на една компания върху икономиката на страната, когато тя работи като отговорен и прозрачен инвеститор, данъкоплатец, работодател и бизнес партньор", коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на "Лидл България" в съобщението.

"Изготвихме цялостната оценка на социално-икономическото въздействие на Лидл България за 2019 г. по световно утвърден модел, който е признат и се прилага както от инвеститори, така и от публичния сектор и големи компании. Резултатите от доклада ясно показват, че "Лидл България" е безспорен макроикономически фактор за страната ни. Като ключов инвеститор и работодател, компанията има значителен принос – с реализирания оборот, направените инвестиции и платени данъци, с високата производителност на труда, ефективния бизнес модел и конкурентното заплащане, както и с дългогодишната си подкрепа за българските производители", допълва Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика.

Компанията си партнира с над 260 български производители. За последните 5 години приходите на 25-те най-големи от тях са нараснали със 77%, служителите им са се увеличили с 20% и едновременно с това, благодарение на партньорството си с "Лидл", само за 2019 г. те са реализирали износ на български стоки на стойност 40 млн. лв. Впечатлява и фактът, че 350 млн. лв., или 58% от всички разходи на компанията в страната през 2019 г., са именно за доставка на стоки от български производители, посочват още от компанията.

За 2019 г. компанията е внесла близо 29 млн. лв. данъци и осигуровки , а общо платените местни данъци и такси от дружеството са за 3.6 млн. лв.

Преките ефекти от дейността на "Лидл България" за 2019 г. са за 614 млн. лв., включващи разходите ѝ за стоки от български производители (включително за износ) – 390 млн. лв., разходи за услуги – 108.5 млн. лв., разходи за нетни възнаграждения за служителите – 55 млн. лв., и разходи за инвестиции – 60.5 млн. лв.

Непреките ефекти от дейността на веригата са за 507 млн. лв. плащания към доставчици, с което създава мултиплициращ ефект.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?