Лихвата за забава на просрочени задължения ще се определя на полугодие

Лихвата за забава на просрочени задължения вече ще се определя на половин година, а не за цяла година както е в момента. Това ще стане с приемане на ново постановление от кабинета за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута в сряда, съобщи правителствената информационна служба.

Решението е обосновано от необходимостта в националното законодателство да бъде въведена Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговските сделки.

В новия акт приложимият към момента в България размер на лихвата не се изменя и ще продължи да се образува от основния лихвен процент на БНБ (за лева) и на Европейската централна банка (за евро) плюс 10 пункта.

Променя се само изчисляването ѝ, което ще става на полугодие въз основа на основния лихвен процент, който е в сила от 1 януари или от 1 юли.

Когато става въпрос за валута, различна от лева и еврото, ще се прилага едномесечният Либор за съответния вид валута, в сила от 1 януари/1 юли на текущата година, плюс 10 пункта.

Споделяне

Още от Бизнес