Лихвите по депозитите стигнаха нови рекордно ниски нива

По влоговете на домакинствата те паднаха под 2%, а по тези на фирмите - под 1%

Лихвите по депозитите стигнаха нови рекордно ниски нива

Лихвите по депозитите на домакинствата продължават да намаляват и през февруари, като удрят рекордно ниски нива. Статистиката на Българската народна банка (БНБ) показва, че лихвите по влоговете на гражданите не са били толкова малки от 2004 г. Същото важи и за депозитите на фирмите, по които нивата вече са под 1%.

В същото време хората продължават да увеличават спестяванията си, като само през февруари парите по сметките на гражданите нараснаха с над 200 млн. лв. и минаха 40 млрд. лв. Именно големият привлечен ресурс от финансовите институции е причина за спада на лихвите, който започна през миналата година и се ускори драстично през последните месеци. В момента средната лихва по депозитите на гражданите в лева е 2.01%, а по тези в евро е дори под 2 на сто - 1.83%. Само за месец нивата по продуктите в национална валута са намалели с 0.35 процентни пункта (п.п.), а за спадът е с 1.65 п.п. Лихвите по влоговете в евро са с 0.22 по-ниски от тези през януари и с 1.53 п. п. спрямо февруари 2014 г.

Процентите по фирмените спестявания пък са още по-ниски. По продуктите в лева средната лихва е 0.98%, а по тези в евро - 0.97 на сто. Година по-рано левовите спестявания на компаниите са били олихвявани със средно 2.17%, а евровите – с 2.05%.

През февруари 2015 г. среднопретегленият лихвен процент по новите срочни депозити на домакинствата и фирмите в левове е 1.5% като са за първите два месеца на годината е намалял с 0.6 п. п. при 1 п.п. за цялата 2014 г. Прогнозата и на БНБ, и на анализаторите е, че лихвите ще вървят надолу поне до средата на годината. Причината е високата ликвидност на банките. Тя се дължи и на изплащането на гарантираните депозити от КТБ, които в голямата си част останаха в банковата система. Влияние оказва и не особено голямото търсене на кредити, както и политиката на Европейската централна банка.

Според експертите ниските лихви може да стимулират потреблението и инвестициите.

Статистиката на БНБ отчита и намаление на лихвите по кредитите, както за домакинствата, така и за бизнеса. На годишна база поевтиняват всички продукти и за двете групи. На месечна база обаче промените са разнопосочни. Поевтиняват потребителските заеми за домакинствата в лева, като лихвите по тях достигат 10.79%, а годишният процент на разходите - до 11.6%. Те не са били толкова ниски от 2008 г. досега. Потребителските заеми в евро поскъпват леко през февруари спрямо януари до 8.49% и годишен процент на разходите от 9.25 на сто.

Жилищните кредити в евро поевтиняват спрямо януари, като средната лихва по тях през месеца е 6.30 на сто, а годишният процент на разходите - 7.08. Нивата са най-ниските от 2007 г. досега. Продуктите в лева поскъпват минимално до лихва 6.21% и процент на разходите от 6.82.

При заемите за бизнеса по-евтини през февруари спрямо януари са продуктите в евро, докато тези в лева поскъпват леко. Лихвените нива по кредитите за фирмите са между 4.86% и 7.47% в зависимост от валутата и размера на кредита.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес