Лихвите по кредити и депозити продължават да намаляват

Понижение има както по новия бизнес, така и при съществуващите заеми и влогове

Лихвите по кредити и депозити продължават да намаляват

Тенденцията на спад в лихвите по кредити и депозити продължава и през юни, сочат данните на Българска народна банка. С изключение на новите големи левови фирмени кредити (над 1 млн. евро), на годишна база се понижават лихвените нива както по нов бизнес, така и при съществуващите заеми и влогове.

Средният лихвен процент по новите фирмени депозити в левове през юни 2015 г. в сравнение с юни 2014 г. намалява с 0.94 процентни пункта (пр.п.) до 0.73%, а по тези в евро – с 1.36 пр.п. до 0.63%. Направените през юни 2015 г. нови влогове на домакинствата са били при средна лихва от 1.57% за левовите и 1.29% за евровите депозити, което е понижение съответно с 1.79 и 1.60 пр.п. на годишна база.

Спрямо юни миналата година лихвата по съществуващите корпоративни влогове в лева спада с 1.47 пр.п. до 1.59%, а по тези в евро – с 1.59 пр.п. до 1.34%. Подобно е положението и при депозитите на физическите лица, при които годишната промяна на средната лихва за влоговете в лева е 1.50 пр.п. до 2.46%, а по тези в евро – с 1.32 пр.п. до 2.18%.

Контрастна е промяната при лихвата за новоотпуснатите големи фирмени кредити (над 1 млн. евро). При тези заеми в лева процентът нараства до 7.26% през юни 2015 г., което е с 2.06 пр.п. повече от същия месец на миналата година. Точно обратно е положението при големите корпоративни кредити в евро, лихвата по които е намаляла с 3.44 пр.п. до 5.67%. По-ниски спрямо юни 2014 г. са били лихвите по новите малки фирмени заеми (до 1 млн. евро), както и по съществуващите овърдрафти и различните от тях кредити.

Новите потребителски кредити в лева са се отпускали при средна лихва 10.39% през юни 2015 г., което е с 0.87% пр.п. под нивото година по-рано, докато спадът на лихвата по потребителските заеми в евро е 1.31 пр. п. до 7.60%. При жилищните кредити в левове лихвата намалява с 0.76 пр.п. до 5.77%, а по ипотеките в евро – с 0.74 пр.п. до 6.14%. По-ниски спрямо юни миналата година са и лихвите по вече отпуснати овърдравти за домакинствата, по потребителските и жилищни кредити.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?