Лихвите върху повечето левови кредити може да се пресмятат по нов начин

БНБ спира да изчислява индекса СОФИБОР от 1 юли, банките опитват да го спасят

Лихвите върху повечето левови кредити може да се пресмятат по нов начин

Референтната лихва по ипотечни и потребителски кредити на граждани, базирани върху индекса СОФИБОР, вероятно ще бъде променена от 1 юли. Това ще стане с изменения в три закона – за кредитните институции, за кредитите на недвижими имоти и за потребителския кредит, които вече са внесени в Народното събрание от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ.

Причината е нов еврорегламент, който влезе в сила от 1 януари 2018 г. Той изисква референтните индекси като например ЮРИБОР (за лихвите в евро), ЛИБОР (в долари), СОФИБОР (в левове), които се ползват за база за смятане на лихвите в договорите с потребителите, да се изчисляват само от лицензирани администратори от Европейския съюз или трети държави, включени в регистър към Европейския орган за ценни книжа и пазари. В момента СОФИБОР се изчислява от БНБ, която не разполага с подобен лиценз и още през март взе решение, че от 1 юли 2018 г. преустановява изчисляването и публикуването на индекса.

Самият еврорегламент пък затегна правилата за индексите след няколко мащабни международни скандала, разразили се по време на финансовата криза. Тогава се доказа, че са правени пазарни манипулации с лихвените индекси ЛИБОР (LIBOR) и ЮРИБОР (EURIBOR) от страна на някои от най-големите европейски банки, участващи във формирането им.

От известно време насам Асоциацията на банките в България (АББ) се опитва да спаси СОФИБОР (SOFIBOR), като намери нов администратор на индекса, който да получи лиценз и чиято методика да отговаря на новите изисквания. Според в. "Банкеръ" преговори са водени с "Томпсън Ройтерс", но продължава да е неясно дали банкерите ще успеят да уредят въпроса до 1 юли. Източник от банковите среди съобщи пред Mediapool, че "план А" е индексът да бъде "спасен", а "план Б" е замяната му с нов показател в договорите с клиентите.

Председателят на АББ Ирина Марцева коментира пред Mediapool, че "промените биха се прилагали при договорите с клиенти само при прекратяването на даден индекс, което не очакваме непосредствено да се случи". "Ако се стигне до такава ситуация в бъдеще, престаналите да съществуват индекси ще трябва да се заменят с други, публично достъпни индекси или с изчисления при използване на данни от официална статистическа информация", поясни Марцева.

Заради обществено недоволство от неясното формиране на лихвите по кредитите през 2014 г. влязоха в сила законови промени, според които те вече не могат да бъдат изчислявани и променяни произволно от банките, а трябва да се базират на независим индекс като СОФИБОР или пък на показатели от статистиката на Българската народна банка или на Националния статистически институт. Преди това конкретната лихва на клиента се определяше и променяше въз основа на изчислен от всяка банка по нейна вътрешна методика базов лихвен процент. Целта на промените тогава беше да се премахне субективизмът. В резултат, договорите, сключени след 2014 г., масово са върху СОФИБОР за кредитите в левове, които по това време започнаха да преобладават спрямо тези в евро.

Така, към момента има стотици хиляди договори с клиенти, базирани върху СОФИБОР, твърдят банкери. По изчисления на в. "Банкеръ" от седемте най-големи банки у нас, които държат към 85% от пазара, само една финансова институция не изчислява лихвите чрез СОФИБОР – ПИБ. От асоциацията на банките също потвърждават, че след промените в закона от 2014 г. броят на договорите със СОФИБОР значително е нараснал.

Ако се стигне до промяна в договорите с потребителите, това ще изисква много работа и финансов ресурс, с който ще трябва да бъдат натоварени клиентите, казаха банкери.

В проекта на Менда Стоянова се предвижда, че ако бенчмарк за лихвен процент спре да се изготвя, какъвто е рискът в случая със СОФИБОР, банката трябва да замени индекса с нов лихвен процент, който обаче не може да е по-висок от размера на лихвата преди замяната. Това означава, че промяната няма да доведе до поскъпване на кредитите.

От проектозакона не става ясно дали корекцията в договорите с потребителите ще стане само чрез уведомление на клиентите или ще се изисква подписване на анекси.

Менда Стоянова е заложила още промените в трите закона да се отнасят и за заемите, сключени преди 1 юли 2018 г.

Независимо от развитието на случая със СОФИБОР, очакванията на икономисти и банкери са от 2019 г. да започне плавен процес на покачване на европейските лихви, който ще започне да се отразява върху ЮРИБОР и съответно – върху заемите, базирани на него, които са в евро.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес