Лиляна Павлова вече има министерство, търси се говорител на европредседателството ни

Министърът на европредседателството Лиляна Павлова вече си има и реално министерство, чийто устройствен правилник бе приет на правителственото заседание в сряда.

Допълването на структурата на кабинета бе обявено от Павлова десетина дни. Сега Министерският съвет аргументира създаването му с необходимостта от силна координационна структура, която да изпълнява единствено и само функции по подготовката и провеждането на председателството на България на Съвата на ЕС през 2018 г.

Новото ведомство ще има четири дирекции и щат от 70 души. В него ще се влее сегашният Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС, ще има отделен бюджет като предстои да се види ще има ли някаква промяна във финансирането на министерството на Павлова.

Подготовката и провеждането на българското председателство ще е ангажимент на специализирането дирекции "Подготовка и провеждане на Председателството“ и "Комуникация и пресцентър“.

Първата дирекция ще изготвя разпределението на събитията от календара на европредседателството по сгради, ще отговаря в координация с дирекция "Държавен протокол“ на МВнР за логистичната подготовка и протоколното обслужване на неформалните заседания на Европейския съвет и различните формати на Съвета на ЕС. Неин ангажимент ще са и събитията от парламентарното измерение на председателството и официалните церемонии по откриването и закриването му, както и набирането на доброволци в помощ на различните прояви като лица за свръзка с делегациите.

Дирекция "Комуникация и пресцентър“ в координация с външно министерство ще изпълнява Комуникационна стратегия на българското председателство в национален план, ще организира пресцентъра на българското председателството в София.

Предвижда се да има и говорител на председателството на България, чието назначение предстои.

Правителството реши също така да възложи на министър Лиляна Павлова да сключи с "Национален дворец на културата - Конгресен център София“ ЕАД договор за право на безвъзмездно ползване, докато трае европредседателството, на части от сградата на НДК.

Отделно Министерският съвет направи промени в плана за подготовката на европредседателството. Прецизирани са отделни мерки и са заложени нови срокове за изпълнение на забавените към момента дейности в следващите под седем месеца до началото на председателството.

Ще се ускори обучението на администрацията, а през юли трябва да се въведат мотивационни инструменти за екипа на председателството, но не се посочва какви ще са те.

През юни най-късно трябва да се обявят оставащите обществени поръчки във връзка с логистичното осигуряване на председателството. Удължен е срокът за планиране на дейностите по протоколно обслужване, трансфер, настаняване на делегациите, тъй като този процес е пряко зависим от финализиране на работата по Календара на Българското председателство, която се очаква да приключи през юни.

Споделяне

Още от Европа