Лимит за купуването на газ от "Булгаргаз" през борсата

Енергийният регулатор одобри правилата, стъпките за наддаване и таксите

Лимит за купуването на газ от "Булгаргаз" през борсата

Борсовата търговия с природен газ тръгва на 9 декември, когато държавният доставчик "Булгаргаз" ще предложи половината от регламентираното за следващата година количество суровина, което трябва да пусне на свободния пазар. Един купувач и свързаните с него лица обаче могат да вземат само до една трета от оферираните количества, чиято начална цена ще бъде обявена десет дни преди старта на наддаването – тоест в събота. Стъпката за наддаване ще е 0.10 лв./МВтч, няма да има такси за участие на борсата, само купувачите ще са длъжни да плащат на оператора на борсовата платформа – "Газов хъб Бълкан", 0.05 ст за всеки купен мегаватчас.

Това предвижда одобреното в петък от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване на газ за борсата от страна на "Булгаргаз", което трябва да бъде сключено с газовия оператор "Бултгартрансгаз" (БТГ).

До 3 декември ще се приемат становища по споразумението от заинтересованите страни, а на следващия ден ще се публикува окончателният вариант на документа и ще бъде изпратен до участниците, подали заявление за регистрация на борсата. Подписаното между БТГ и "Булгаргаз" споразумение ще бъде изпратено до борсовия оператор "Газов Хъб Балкан" до 6 декември.

Пред това обаче – на 2 декември 2019 г. потенциалните участници в борсовата търговия ще получат ръководство за употреба на пазарния сегмент на борсата, с линк за инсталиране на програмата за търговия и инструкции за начина за подаване на оферти за покупка на газа.

В първия от четирите търга през декември "Булгаргаз" ще предложи 1110 ГВтч или половината от количеството за 2020 г. За следващите години държавният доставчик ще пусне съответно 4281 ГВтч през 2021 г.; през 2022 г. – 6342 ГВтч; през 2023 г. – 8720 ГВтч и през 2024 г. – 11 099 ГВтч.

В търга на 9 декември един участник може да купи минимум 5 хил. МВтч, а максимум – до 33 на сто от общо обявеното за продан годишно количество. Ще може и да се продава на отделни 12 месечни продукта с минимален лимит от 833 MВтч и таван отново от 33 на сто.

В следващия търг ще се продават накупените в първия количества, като рестиркциите са обемите да сне се изнасят от страната, а в следващите два търга това ще е възможно. Спечелилите в първите два търга ще посочват точките за доставка на купените обеми.

Наддавания ще са от 10 до 16 часа на обявените дати - 9.16, 23 и 30 декември.

Стъпката за наддаване ще е 10 стотинки за мегаватчас. Платформата на "Газов Хъб Балкан" ще извършва автоматично класиране на офертите според най-висока предложена цена. При наличие на две или повече оферти с равни цени, платформата класира офертите с пропорционално намалени количества, така че да не се надхвърли общото предложено от "Булгаргаз".

Операторът ще има право да анулира всеки от проведените търгове и да насрочи нова дата за търг, до 48 ч. след провеждане на всеки от търговете, в случай на техническа и/или човешка грешка.

За 2020 г. купувачите заплащат на "Газов Хъб Балкан" ЕАД съответната такса за транзакция в размер на 0,05 лв./MВтч до 10-то число на месеца, следващ месеца на провеждане на търга. За всяка следваща година такса за транзакция ще намалява с 0.01 лв./MВтч.

Споделяне

Още от Бизнес