Линията на бедност остава 211 лева и догодина

Министерският съвет прие в сряда линията на бедност за 2011 г. да остане 211 лева.

Линията на бедност е паричен показател за идентифициране на бедните в обществото, а целта е да се гарантира задоволяването на т. нар. "минимални жизнени потребности".

При формирането линията на бедност се отчитат препоръчителните норми за дневен хранителен прием от 2700 килокалории, което означава три “нормални” хранения на ден. Преценява се и процентното съотношение между равнището на разходите за хранителни и за нехранителни стоки и услуги, което трябва да съответства на средното съотношение за 20-те процента от домакинствата с най-ниски доходи.

За изчисляване на линията на бедност за 2011 г. са използвани данните от изследването на бюджетите на домакинствата в България, провеждано от Националния статистически институт.

Споделяне

Още от България