Линията на бедност ще е 363 лв. през 2020 г.

Линията на бедност ще е 363 лв. през 2020 г.

Правителството определи линията на бедност за 2020 г. да бъде 363 лв.

Това е с 15 лв. повече в сравнение 2019 г., е посочено в правителственото съобщение.

Голяма част от пенсионерите в страната получават под линията на бедността.

Линията на бедност се определя в съответствие е Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Размерът се изчислява на база линията на бедност определена от изследването "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)" и индекса на цените на малката по състав потребителска кошница.

Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

Споделяне

Още от България