Линията на бедност ще е 369 лв. през 2021 година

Линията на бедност ще е 369 лв. през 2021 година

Правителството определи линията на бедност за 2021 г. да е в размер на 369 лв. - с 6 лв. по-висок в сравнение 2020 г.

Линията на бедност е показател, с който са обвързани редица социални плащания към социално слаби, пенсионери, хора с увреждания. 

Вдигането на линията на бедност с 6 лева от догодина ще повлияе върху подпомагането за хората с увреждания над 18 години, като се очаква помощите им да нараснат соколо 2%. За целта в бюджета за следващата година ще бъдат осигурени допълнителни средства в размер на близо 22 млн. лв.

Добавките за пенсионерите, които правителството традиционно плаща по Коледа и Ведикден, също обикновено са само за пенсиите до размера на линията на бедност. 

По данни на Евростат у нас през 2019 г. с доходи под линията на бедност са били над 1.3 млн. българи или 18.6% от населението.

На същото заседание Министерският съвет прие нова методиката за определяне на линията на бедност заради влошената икономическа ситуация, предизвикана от разпространението на коронавируса. Тя дава възможност министърът на труда и социалната политика да предложи размер на линията на бедност, съобразен с възможностите на бюджета вместо тя да бъде изчислявана автоматично по специална формула. 

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?