Липсата на кадри е основен проблем при усвояването на европейските пари

Липсата на достатъчно кадрите е основен проблем при усвояването на предприсъединителните фондове на Европейския съюз, заяви при представянето си новият заместник-министър на финансите Любомир Дацов.

Според него е практика подготвени кадри да напускат държавната администрация и да минават в частния бизнес, където ръководител на проект получавал около 2000 щ.долара месечно.

Министерството на финансите не можело да предложи на служителите си повече от 500-600 лв. месечно. Министърът на финансите Милен Велчев каза, че новият заместник-министър ще отговаря за бюджетната координация, средствата от Европейския съюз и Агенцията за икономически анализи и прогнози.

Досега бюджетната координация бе в ресора на заместник-министър Кирил Ананиев. Велчев обясни, че той бил много натоварен заради отговорностите му в министерството и работата му като председател на управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Затова било преценено, че част от функциите му могат да бъдат поети от Дацов.

Досега той бе съветник на министъра по фискалните въпроси. Милен Велчев каза, че няма да назначи нов съветник, защото вече бил навлязъл в материята по която го съветва досега Дацов.

Министърът съобщи, че до дни ще започне съгласуване и за промяна на устройствения правилник на министерството, като някои от дирекциите ще бъдат окрупнени. Възможно е преструктурирането да доведе до увеличение на щата на министерството с около десетина души.

Дацов каза, че вижда като най-голямо предизвикателство подобряването на работата по предприсъединителната програма ИСПА. Според него не са основателни критиките, че усвояването на тези пари се бави, защото в областта на транспорта квотата на България до 2006 г. е изпълнена.

Новият заместник-министър каза, че усвояването на парите е по-бавно, защото става въпрос за големи проекти. При тях обикновено минавали две години от одобряването до усвояването на средствата.

Друг основен проблем бил при ИСПА бил сложният процес по отчуждаването на земята. Дацов припомни, че по проекта за разширяването на железопътната линията Пловдив - Свиленград има 2000 собственици на земя и всеки от тях може да има някакви претенции.

По думите му това е най-големият проект, по който общото финансиране е около 320 милиона евро, заедно с националното съфинансиране и представлява 14-15% от цялото финансиране по ИСПА което България има да получава.

Още от Бизнес