Европейската комисия прие

Липсата на върховенство на закона ще води до отнемане на правото на глас в ЕС

Липсата на върховенство на закона ще води до отнемане на правото на глас в ЕС

Европейската комисия одобри във вторник въвеждането на нов защитен механизъм, който реално би задействал процедурите по отнемането на правото на глас в ЕС за държави, които не спазват върховенството на закона.

Според комисията ЕС има нужда да се защити от "постоянните заплахи за върховенството на закона" в държавите-членки. ЕК е стигнала до заключението, че е необходим общностен подход за справянето с тези заплахи, съобщава БТА. Целта е да бъдат допълнени процедурите за нарушение на правото на ЕС и т.нар. "процедура по член 7" от Договора от Лисабон, при която в най-тежкия случай може да се стигне до отнемане на правото на глас на държава от ЕС, която "сериозно и трайно" нарушава ценностите на Общността.

ЕК предлага обособяването на механизъм за ранно предупреждение, който да позволява започването на диалог с държавата нарушител, за да се предотврати нарастването на системните заплахи за върховенството на закона.

Ако механизмът не доведе до постигането на решение, последното средство за осигуряване на спазването на ценностите на ЕС остава отнемането на правото на глас. Комисията приема широко определение на върховенството на закона, основавайки се на принципите, установени в съдебната практика на съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека.

В основата си това означава, че държавите трябва да са способни да изпълняват собствените си закони, които са приети в съгласие с правото на ЕС. България често е обвинявана, че приема нови закони, но властите не ги спазват.

Новият механизъм може да бъде задействан, когато съществува постоянен срив, засягащ целостта, стабилността и доброто действие на институциите и механизмите, установени на национално равнище, за да се осигури върховенството на закона, предлага ЕК.

През последните седем години на членството България и Румъния дадоха на западните си партньори много поводи за размисъл дали двете най-нови членки на ЕС спазват принципите на върховенството на закона и правото на съюза. Последният пример дойде от българският парламент, който в нарушение с един от основните принципи на ЕС наложи мораториум върху продажбата на земя на чужди граждани, включително от останалите страните-членки.

Отделно в много от докладите на ЕК се задават сериозни въпроси относно намесата на политиците в независимата съдебна система и изобщо за липсата на върховенство на закона в страната.

Румъния също създаде множество гафове, сред които блокирането на собствения си конституционен съд и изключването на управляващите от разследванията за корупция.

Унгария също през последните години е редовно критикувана за авторитарно управление и цензура, което постави сериозно въпроса дали ЕС изобщо може да налага своите ценности.

Без отделни малки случаи

Новият механизъм няма да разглежда отделни или изолирани случаи на нарушаване на основните права или на съдебни грешки, а случаи на големи нарушения. Механизмът ще бъде прилаган по еднакъв начин във всички държави от ЕС и ще действа по общи показатели.

Предвижда се ЕК да може да определя случаи на "очевидна опасност от тежко нарушение" на върховенството на закона и така да задейства "процедура преди член 7".

Подходът се състои от три етапа. Първият е оценка на ЕК - комисията събира и проучва цялата необходима информация, и преценява дали има ясни признаци за постоянна заплаха за върховенството на закона. Ако в резултат на това комисията намери, че действително има такава заплаха, тя ще започне диалог със съответната държава от ЕС, като ѝ изпрати своя доклад.

В него ЕК ще отправи предупреждение и ще обоснове своите опасения. По този начин държавата ще получи възможност да отговори. Втората фаза е изготвянето на препоръка на ЕК - ако междувременно въпросът не е решен по задоволителен начин. Комисията ще препоръча съответната държавата да реши набелязаните проблеми в определен срок и да оповести предприетите стъпки.

На третия етап ЕК ще наблюдава предприетите от държавата действия по препоръката. Ако в определения срок държавата не е предприела задоволителни действия, ЕК може да използва механизмите, установени договора за ЕС.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?