Европейската комисия:

Лондон продължава да нарушава правата на работниците от България и Румъния

Европейската комисия реши в четвъртък да предприеме следващата стъпка в наказателната процедура срещу Великобритания, започната заради липсата на пълно приложение на директивата за свободното движение в ЕС.

Комисията отчита, че засега във Великобритания гражданите на България и на Румъния, които работят, не получават в първите 12 месеца от своя престой на територията на кралството същите документи за постоянно пребиваване като останалите граждани на Общността. ЕК отбелязва, че Лондон има правото временно да запази схемите за издаване на разрешителни за работа на граждани от посочените две държави, но хората, придобили работни визи, следва да получават документи за постоянно пребиваване както останалите граждани на ЕС.

Лондон има два месеца да приложи в националното си законодателство изискванията на европейското право в тази област, а след това въпросът ще бъде предаден на Съда на ЕС, ако не бъде постигнат търсеният напредък.

Комисията отбелязва, че все още британското законодателство не гарантира и правото на хора, които произхождат от неевропейски държави, но са част от семейството на гражданин на ЕС, да пътуват в Общността без входна виза, а само срещу валиден документ за постоянно пребиваване в някоя европейска държава.

Британското законодателство все още не позволява хора от страни извън ЕС, които са далечни роднини на граждани на Общността, да кандидатстват за документи за постоянно пребиваване в кралството преди пристигането на британска територия на европейския гражданин, от когото са зависими.

Досега ЕК е предприела наказателни процедури заради неспазване на различни части от посочената директива срещу Чехия, Германия, Италия, Малта, Литва, Испания, Швеция и Полша.

Споделяне

Още от Европа

Какво очаквате да свърши служебното правителство?