Лоши екооценки застрашават строежи на жп, ВиК и пътна мрежа

Лоши екооценки застрашават строежи на жп, ВиК и пътна мрежа

Оценките за съвместимост на инвестиционните проекти с екологичната мрежа НАТУРА 2000 у нас се изготвят по некачествен начин и не отговарят на европейското екологично законодателство, сигнализираха в сряда от коалиция "За да остане природа в България".

Заради вече деветмесечното бездействие на правителството по случая, еколозите заявиха, че ще подадат жалба до Европейската комисия за цялостна липса на опазване на НАТУРА-зоните у нас и ще настояват за спиране на европейските фондове за всички инфраструктурни проекти от 1 януари 2007 г. до сега.

"Ако ЕК уважи жалбата ни за некачествените екооценки, това означава, че проектите за магистрали, жп линии, ВиК-инфраструктура и т.н. са одобрявани в разрез с европейското законодателство и нямат право на европейско финансиране", обясни Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа "Балкани". Не бяха посочени обаче конкретни проекти.

Според Ковачев тази крайна мярка е единственият начин да се "принуди" правителството да промени Закона за биологичното разнообразие, така че да се гарантира спазването на екологичните норми.

Оценките за съвместимост с НАТУРА са различни от оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС) и се изготвят от експерти, наемани от инвеститора. Най-често условието за наемане на един или друг експерт или дори заплащането на хонорара е положителна оценка, заяви Росен Цонев, преподавател по фитоекология в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Екипът, изготвил некачествената оценка, не носи никаква наказателна отговорност, въпреки че лъжливите им доклади са престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс, по думите на Ковачев.

Освен това начинът, по който се изготвят оценките в България, противоречи на европейските директиви – според тях в оценката задължително трябва да има анализ на т.нар. кумулативен ефект – общият ефектът върху околната среда от всички инвестиционни проекти в района.

Еколозите обясниха, че дори когато отделни служители на МОСВ се опитват да си вършат съвестно работата и връщат некачествените доклади, инвеститорът прави козметични промени и след 3-4-тото връщане директорът на РИОСВ се вижда принуден да одобри доклада.

Като пример за негативните последствия за природата от порочния начин за изготвяне на екооценки, еколозите посочиха случай, свързан с Иракли. През 2008 г. експертът Вълко Бисеров описал в свой доклад наличието на редица защитени животински видове в района на Иракли. Когато две години по-късно същият човек е нает от инвеститор да изготви оценка за съвместимост на проекта му, Бисеров написал, че на мястото няма нито едно от тези животни и никога не е имало.

На този фон, вместо да предложи контролни механизми, МОСВ предлага да отпадне сегашното изискване само хора с определен образователен ценз да правят докладите и вече който си иска да може да пише оценки за съвместимост, без оглед на това какви познания има.

Еколозите се оплакаха, че Министерството на околната среда и водите е внесло предложения за поправки в Закона за биоразнообразието, но в проекта не е включено нито една от техните идеи за корекции.

От "За да остане природа" предлагат да стане абсолютно невъзможно експерти без научен ценз да правят оценки за съвместимост. След като бъдат наети от инвеститора, експертите да докладват само на МОСВ, за да се прекрати пряката цензура от инвеститора. Еколозите искат още експертите, чиито доклади са връщани два пъти заради лошо качество, да губят временно правото си да пишат оценки. Друго предложение е процедурата за съвместимост с НАТУРА 2000 да се отдели от ОВОС и екологичната оценка (ЕО). Тя може да става едновременно с тях или преди тях – в зависимост от желанието на инвеститора. За да се намали обема на работа на администрацията, еколозите предлагат да стане невъзможно пускането на проекти за застрояване на гори и земеделски земи без одобрен общ устройствен план, който да е минал оценка за съвместимост. Когато отделните проекти изцяло отговарят на този план, те автоматично да не се подлагат на тези процедури.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?