Лошите кредити достигнаха рекордните 6.2 млрд. лева

Лошите кредити достигнаха рекордните 6.2 млрд. лева
Лошите и преструктурирани кредити се увеличиха с 334 млн. лв. през юли, като общият им размер достигна рекордните 6.2 млрд. лв., или 15.94% от всички кредити, сочат данни на БНБ, публикувани във вторник. Данните сочат още, че ръстът на необслужваните заеми се е ускорил през юли спрямо юни. След като към края на второто тримесечие на годината те се бяха увеличили с 3.5% на месечна база до 5.8 млрд. лв., през юли месечният им ръст вече е 5.7%.

На годишна база обаче увеличението е по-малко спрямо това към юни. Тогава сравнението с данните от година по-рано показа, че проблемните кредити са със 156% повече, а сега ръстът е 149.3%.

От юли т.г. за първи път делът на лошите и преструктурирани кредити е по-висок при фирмените, отколкото при потребителските.

Лошите и преструктурирани фирмени кредити са с дял 16.54%, при потребителските процентът е 16.06%, а при жилищните кредити той е 13.92%.

Месец юли донесе и спад в общо отпуснатите кредити с 0.01% до 49.9 млрд. лв. При редовно обслужваните намалението е с 0.77% за месец до 32.7 млд. лв., докато лошите и преструктурираните се увеличават с 5.7% за месец до вече споменатата сума от 6.2 млрд. лв.

Влияние върху общия обем на кредитите оказва това, че за последната година банките са върнали в балансите си заеми за общо 1.3 млрд. лв., посочват от БНБ. Специално през юли финансовите институции не са изкупували обратно кредитни портфейли от чужбина.

Според данните на БНБ брутният външен дълг на България в края на юни възлиза на 37.095 млрд. евро (107% от прогнозния БВП за 2010). Той бележи ръст от 0.2% на годишна база и спад от 1.6% от началото на годината.

Преди година външният дълг е съставлявал 109% от БВП, а в края на миналата година - 111%, на база предварителните данни на НСИ за БВП през 2009.

Дългосрочните задължения формират 68% от брутния външен дълг в средата на годината, а краткосрочните – 32%. В евро е деноминиран 88% от дълга, а в долари – 7%.

39.7% от брутния външен дълг се падат на вътрешнофирменото кредитиране, 33.1% - на други сектори, 19.6% на сектор "Банки“ и 7.7% - на сектор "Държавно управление“.

Размерът на вътрешнофирменото кредитиране расте с 5.3% на годишна база, дългът на "Други сектори“ – с 2.7%, на сектор "Държавно управление“ - с 4.4%, докато този на банките спада с 13.3%.

Нетният външен дълг в края на юни е 19.702 млрд. евро (57% от прогнозния БВП за 2010), като намалява с 2.4% на годишна база и расте с 1.6% от началото на годината.

Той е равен на брутния външен дълг минус брутните външни активи, които включват резервните активи на БНБ, активите на търговските банки в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор в чужбина.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес