Лошите заеми достигнаха 22.63%

Лошите и преструктурирани кредити, които не са обслужвани повече от три месеца, са се увеличили леко през февруари с 0.6% спрямо месец по-рано. Те достигат до 9.64 млрд лв., което е 22.63% от всички отпуснати заеми, сочат данните на БНБ за февруари.

На годишна база ръстът на лошите и преструктурирани заеми е 3.88%.

Пикът на лошите кредити беше постигнат в края на август 2012 г., когато те достигнаха 10.01 млрд. лв. или 23.63%.

Рекордни продажби за 372 млн. лв. на лоши кредити през декември доведе до намаляването им до 9.6 млрд. лв. След продажбата на проблемни кредити те излизат от баланса на банката и вече не се считат за лоши или преструктурирани. Съответно банката отчита загуба, тъй като продажбите се осъществяват на по-ниска от номиналната цена. Това беше в основата на първата загуба за банковата система от поне 7 години през декември.

Общите кредити в банковата система са 53.4 млрд. лв. към 28 февруари 2013 г. Спрямо месец по-рано те намаляват с 0.62%, но растат на годишна база с 2.98%.

Дял на лошите кредити по тип

Най-голям е делът на лошите и преструктурирани кредити при т. нар. “други кредити за физически лица“ - 26.21% към края на февруари 2013 г.

При фирмените кредити делът на проблемните е 24.71%, докато при жилищните е 21.31%.

Най-малко са лошите потребителски заеми – 16.47%. Обяснението най-вероятно е, че най-голяма част от тях са били продадени през декември.

Спад на заемите на месечна база

Отпуснатите заеми за бизнеса и населението през февруари намаляват спрямо месец по-рано. Фирмените са намалели с 0.69% до 34.89 млрд. лв. Тези за населението се стопяват с 0.48% до 18.5 млрд. лв.

На годишна база обаче е отчетен ръст за фирмените заеми с 5.22%, докато тези за населението намаляват с 1%.

Основните типове кредити за населението са жилищни, потребителски и овърдрафти.

Жилищните заеми са намалели с 0.19% на месечна база и се увеличават с 1.47% на годишна до 8.89 млрд. лв. към края на февруари 2013 г., сочат данните на БНБ.

Потребителските кредити търпят спад с 0.13% на месечна и с 2.83% на годишна база и достигат до 7.23 млрд. лв.

Овърдрафтите за населението се стопяват с 2.24% на месечна и 5.05% на годишна база до 1.53 млрд. лв. към края на февруари.

Споделяне

Още от България