Лозан Панов обвини върховните съдии, че не си мърдат пръста за реформата

Той се скара с почти всичките си колеги и във ВСС заради отказ да се намали щатът на върховния съд

Лозан Панов

Шефът на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов успя да се скара едновременно с върховните съдии и с почти цялата Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) заради предложението за намаляване на върховните съдии с четирима. Срещу него застанаха дори членове на ВСС, които по принцип защитават реформаторски позиции.

Панов бе предложил да се редуцира щатът на ВКС с един наказателен, един търговски и двама граждански съдии.

Особено остър бе диалогът между Лозан Панов и Красимир Шекерджиев, който доскоро бе наказателен съдия във ВКС. Накрая Панов си изпусна нервите и обвини всички върховни съдии вкупом, че не желаят да си мръднат пръстта за съдебната реформа. В крайна сметка шефът на ВКС бе бойкотиран от Съдийската колегия, а предложението му бе подкрепено само от Атанаска Дишева (бивш съдия във Върховния административен съд).

Скандалът има своето обяснение. В този състав Съдийската колегия на ВСС никога не би приела подобно предложение. Редовите съдии избраха цели четирима съдии от Върховния касационен съд за членове на ВСС, а парламентът добави още един. Петимата от ВКС няма как да подкрепят идея, която е силно непопулярна сред колегите им. След пет години те ще се върнат да правораздават там. В този контекст Панов реши да играе ва банк и диалогът силно загрубя.

Предложението

В началото на дебата Панов каза, че ВКС може да работи добре и с четирима съдии по-малко заради намаляващото постъпление на дела. Той цитира данни за Наказателната колегия на ВКС, където делата за последните четири години са намалели почти двойно – от 2000 на 1085.

"В България имаме 2 върховни съдилища. В едното имаме 110 върховни съдии (ВКС), в другото – 93 (ВАС). Имаме над 200 върховни съдии, това са много върховни съдии за малка страна с тенденция за намаляване на делата и на населението. Темата за съдебната карта не засяга само районния съд в Луковит, а и ВКС", каза Панов.

Той обясни, че един върховен съдия получава около 6000 лв месечна заплата, а парите от съкратения щат на ВКС биха стигнали за 12 районни съдии или девет окръжни.

Севдалин Мавров (ВКС) пръв отговори на Панов, че не е съгласен да се противопоставят върховните на районните съдии.

"Много добре знам как работят хората във ВКС, до колко часа са на работа. Проверете го и вие. Колко хора идват в събота и неделя. Не знам дали знаете какво е тежко наказателно дело (Панов беше съдия във Върховния административен съд – б.р.). Моля ви, сблъскайте се с такива, пък нека да е само едно на месец. Работили сме много натоварени. И знам как работихме тогава. И представете си само един от нас да се разболее, да има проблем в семейството, или малки деца, закъсваме със сроковете. Не говорете, че ВКС може да работи с много по-малко хора. Не забравяйте, че гледаме делата и по същество. А това не се лесни дела, включително и психически", каза Мавров.

Лозан Панов му отговори, че постъплението от наказателни дела е намаляло двойно и ВСС трябва да реагира на това. След това той си изпусна нервите.

Атаката на Панов

"Тенденцията е явна и отчетлива. Не мога да приема, че активната тълкувателна дейност води до извод, че не трябва да се намаляват бройките. Голямата драма, че ще бъде намалена една бройка в Наказателна колегия. Очаквах от вас като хора, които имат сетива за това, да имаме поглед върху цялата съдебна система. Голяма драма е (подобно решение – б.р.) в тази страна, а се говори как по 40 лв ще се дадат на пенсионерите за Коледа", нападна колегите си Панов.

Вероника Имова (също от ВКС) обясни, че не би си позволила да "посяга" на върховния съд.

"Предложението се основава само на количествения критерий. С цялото ми уважение към Панов, но и към колегите ми и работата, която съм полагала 19 години. Справяхме се с цената на нашето здраве. Нека да дадем възможност на ВКС да раздава законосъобразно и качествено правосъдие", каза тя.

Боряна Димитрова, която е от Бургарския окръжен съд, се направи на "шокирана" от предложението.

"Направихте опит да принизите ВКС до една скъпоплатена безработица. Говорите за количество дела, но не и за качество. По този начин внесено предложението и с тази мотивация, аз ще гласувам против", обясни Димитрова.

Лозан Панов ѝ отговори, че "очевидно" защитава тезата, че всеки иска да получава повече пари за по-малко работа.

"Когато имаме над 200 върховни съдии, възможността за противоречива практика е по-голяма. Намаляването на бройките няма да рефлектира на качеството на правосъдието. От дискусията виждам, че това е трудно да се случи. Всеки брани статуквото. Не чух в какви случаи може да се намали съставът на ВКС. Чух само, че това не може да се прави в никакъв случай", каза шефът на ВКС.

Скандалът с "не си мърдате пръста"

Красимир Шекерджиев (ВКС) на свой ред нападна Панов с тезата, че най-неудачното нещо е съдебната карта да се променя през ВКС.

"Ясно помня, когато ви изслушвахме (върховните съдии) ви зададох въпрос за самоуправлението и вие казахте, че ще се допитвате до Общото събрание на колегиите. Дали е проведено общо събрание? Не е провеждано. В документите пишеше, че въпросът е обсъждан на Пленум. Но и двамата бяхме на пленума и знаем, че това не е вярно. Реформа правена с тези аргументи, по този начин, не е реформа. Да кажете, че ще съкратим бройки, за да ги дадем на други съдилища е много красиво. Но няма искане да бъдат отворени в други съдилища", каза Шекерджиев.

Лозан Панов му отвърна с въпрос: "Ако се направи референдум дали да плащаме данъци, какъв ще е резултатът?“ После продължи: "Непопулярните мерки не се харесват. Това са мерки, които са навременни и необходими. По начина, по който се развива тази дискусия, оставам с впечатлението, че нямаме воля да съкратим бройките, камо ли да ги насочим към места, които имат нужда. Да не гледаме на стария принцип "Дайте да дадем".

Това жегна Шекерджиев, който попита: "Наистина ли това казвате? Това, че само искаме (върховните съдии – б.р.) пари, а не си мърдаме пръста. Вие това ли мислите. Ако мислите това е добре всички да знаем. Както лекарите и журналистите, съдиите си имат имена, не е добре всички да са под един знаменател".

Панов му отвърна, че точно това е казал: "Когато се повтаря години наред, че се искат пари, без да осъзнаем, че ние трябва да направим нещо, точно това имах предвид". Даниела Марчева (ВАС) приключи дискусията с тезата си, че Панов проявява "неоправдан популизъм и сиромахомилство".

През последното десетилетие ВКС бе опора на съдебната реформа, макар и силно инертен в някои решителни ситуации. Върховните съдии винаги са се противопоставяли открито на законодателни инициативи, засягащи човешки права, но често са се проваляли да покажат необходимата твърдост и съпротива срещу тежките гафове на ВСС.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?