Лозарите ще искат субсидии за нови сортове до 31 юли

Лозарите ще искат субсидии за нови сортове до 31 юли

Лозарите, които искат да преструктурират своите масиви или да обновят винените си сортове, ще могат да подават заявление за субсидиране до 31 юли всяка година, съобщиха от Министерството на земеделието и горите във вторник. Документите за подпомагане ще се подават в областните разплащателни агенции, предвижда Наредба, регламентираща процедурата и схемите и мерките за финансиране.

Подпомагане ще се отпуска в случаите, когато освен обновяването на сортовете, се променя местонахождението на винените лозя, подобряват се методите и техниките на тяхното управление. Разплащателната агенция ще финансира и изграждането на огради около лозарския имот, увеличаване броя на растенията в хектар лозарски масив, изграждане на противоерозионни и хидромелиоративни съоръжения и др. дейности.

Подмладяване, попълване на празни места и естествено приключване на жизнения цикъл на лозите в масива няма да се финансира, пише още в Наредбата.  

Финансовата помощ по типовете дейности в документа ще се определя на база пределни цени на хектар  всяка година с решение на Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие”.

За подпомагане могат да кандидатстват лица, регистрирани производители на винено грозде по реда на Закона за виното и спиртните напитки, които управляват лозарски стопанства вписани в Регистъра на лозарските стопанства поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното с минимална площ 0,1 хектар. След подписване на договора, стопаните ще могат да стартират заявените дейности.

Чак след като те бъдат приключени ще се изплащат средствата, като за целта до 30 юни на следващата година се подава заявление в Централно управление на Разплащателна агенция. След проверки на документите и на място ще се определя окончателният размер на финансовото подпомагане.

При изчерпване на бюджета по мярката, изпълнителният директор на Разплащателната агенция ще издава заповед за спиране на приемането на заявления за подпомагане по мярката.

Когато Европейската комисия отпусне допълнителни средства за преструктурирането и обновяването на винените сортове в рамките на същата финансова година, линията за подпомагане се отваря със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.

Споделяне

Още от Европа

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?