Лукарски нареди денонощни проверки на бензиностанциите

Лукарски нареди денонощни проверки на бензиностанциите

Засилени денонощни проверки на бензиностанциите за качеството на продаваните горива и дали не си извършват измами с измерването на зарежданото количество започва Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по нареждане на министъра на икономиката Божидар Лукарски, съобщиха от подопечното му ведомство в четвъртък.

Бензиностанциите ще се проверяват имат ли декларация за съответствие на разпространяваната партида течно гориво, с посочени в нея вид и  количеството течно гориво, лицето, на което то се предоставя за последващо разпространение, датата и номера на документа за експедиция. Ще се проверява и маркировката  на дозиращите помпи или съдовете използвани за разпространение на течни горива,  отговарят ли те на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Освен това инспекторите ще следят има ли поставена на видно място информация за вида на горивото; отговаря ли то на изисквания за качество и има ли декларация за съответствие за разпространяваната партида.

Ще се следи изпълнява ли се програмата за техническа поддръжка на съоръженията за съхраняване, товарене/разтоварване и зареждане, свързана с осигуряване спазването на установените изисквания за качество на течните горива.

Обект на контрола ще бъдат също средствата за измерване – дали те са  точни и има ли наличие на знаци, удостоверяващи извършен контрол, допълват он Министерството на икономиката.

При констатирани нарушения ще се налагат актове и санкции според законовите изисквания.

Проверките ще са през всички часове на денонощието, тъй като анализът на риска установява, че повечето нарушения се извършват през нощта и в почивните дни.

Споделяне

Още от Бизнес